Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

O efektívnosti našich a zahraničných vedcov

(voľne prerozprávané vystúpenie M. Hubu v parlamentnej rozprave k návrhu Štátneho rozpočtu na r. 2015 – 2017, 2. 12. 2014)

Z toho, čo tu povedal kolega Petrák z vládnej strany, by sa mohlo zdať, že SAV sa vyhýba porovnávaniu s vysokými školami. Pritom opak je pravdou: SAV-ka dlhodobo navrhuje vytvorenie spoločnej akreditačnej komisie, zosúladenie hodnotiacich kritérií a synchronizáciu termínov akreditácií, aby možnosti vzájomného porovnávania boli čo najobjektívnejšie.

A stále sme tu konfrontovaní s podozrením, že naši vedci nie sú dosť výkonní, dosť efektívni. Môžem vám povedať, že na tie žobrácke podmienky, v akých sú nútení pracovať, sú úspešní a efektívni až – až.

Dlhoročný predseda SAV, profesor Štefan Luby, rád používa jedno prirovnanie, ktoré si dovolím voľne parafrázovať:  špičková svetová vedecko-výskumná inštitúcia, svojím štatútom ako - tak porovnateľná so SAV,  je Max-Planck-Institut so sídlom v Nemecku. Tamojší výskumníci sú platení cca 10x lepšie, ako ich slovenskí kolegovia a dosahujú cca 5x lepšie výsledky. Z toho logicky vyplýva, že čo sa týka pomeru vynaložených prostriedkov a dosiahnutých výsledkov sú slovenskí vedci dvakrát takí efektívni, ako nemeckí.