Vítame nových členov S-O-S

S potešením oznamujeme, že máme štyroch nových členov, ktorí splnili všetky podmienky pre členstvo. V jednom prípade - Karol Kaliský - ide o staronového člena. Tí ostatní (v abecednom poradí) sú: Michal Daniška, Juraj Flamik a Ladislav Miko. Podstatné je, že vo všetkých štyroch prípadoch ide o výrazné osobnosti po stránke ochranárskej, odbornej i ľudskej. Každý z nich so sebou prináša poznanie a skúsenosť z inej dôležitej oblasti, resp. oblastí.
 

Ich stručné životopisy nájdete nižšie, resp. v zozname členov a členiek (po rozkliknutí každého mena): http://www.ochranari.sk/o-nas/clenovia-clenky.

Vitajte, páni a cíťte sa tu ako doma!

Mikuláš Huba

 

Michal Daniška (Mgr., PhD.)

Vyštudoval jadrovú fyziku, aplikovanú matematiku a štatistiku (Mgr., FMFI UK). Doktorát (PhD.) v odbore všeobecná a matematická fyzika získal na Fyzikálnom ústave SAV. Zakladateľ a riaditeľ občianskeho združenia Chceme zdravú krajinu. Jeden z dvoch zástupcov SR v Civil Society Larger Group EURAD. Od roku 2019 aktívnou účasťou v súvisiacich konaniach, petíciami a ďalšími aktivitami bojuje za zdravé životné prostredie v okolí svojej rodnej obce Žlkovce. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť zastavenie spaľovania a iných foriem spracovávania zahraničného rádioaktívneho odpadu v Jaslovských Bohuniciach. Snaží sa tiež o ukončenie prieskumu a ťažby zemného plynu v danej oblasti. V súvislosti s tým sa usiluje o zvýšenie transparentnosti (špeciálne rozhodovacích procesov) a lepšie informovanie, ako aj právne postavenie verejnosti v oblasti jadrovej energetiky, prieskumu a ťažby nerastov, odpadového hospodárstva atď.

chcemezdravukrajinu@gmail.com

 

Juraj Flamik (Ing.)

Narodil sa v r. 1957 na Záhorí. Vyštudovaný stavebný inžinier na SVŠT v Bratislave. Do roku 1989 predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 13, spoluvydavateľ Bratislavy/nahlas, organizátor a účastník brigád a táborov Stromu života, čestný člen Prázdninovej školy Lipnice, zamestnanec Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany  prírody v Bratislave a Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Prahe. Po roku 1989 pracovník Koordinačného centra VPN a Ústavného súdu ČSFR v Brne. Po rozdelení Československa zamestnanec firmy pre územné a krajinné plánovanie Löw a spol. a posledných 23 rokov vedúci tímu pre udržateľnú turistiku v environmentálnej nadácii Partnerství v Brne. Autor a manažér projektu Moravské vinařské stezky a riaditeľ Festivalu otevřených sklepů (vínnych pivníc) na Morave.

juraj.flamik@nap.cz

 

Karol Kaliský (Ing.)

* 1978 Liptovský Mikuláš. Aktivista, filmár, ochranár. Detstvo prežil spoznávaním nízkotatranskej prírody. Vyrastal v lesnícko-ochranárskej rodine. V roku 2001 ukončil štúdium lesníctva vo Zvolene. Po ukončení školy najskôr pracoval ako samostatný projektant v Lesoprojekte. Neskôr pôsobil ako účastník Projektu na záchranu tatranského kamzíka. Ďalších päť rokov robil odborného pracovníka na Správe TANAP-u v pozícii lesníka. S fotografovaním divej prírody začal v roku 1995, spolu s bratom Miroslavom a bratrancom Tomášom sa prostredníctvom stránky www.WILDlife.sk dodnes snažia nadchnúť ľudí pre myšlienku ochrany divočiny. Najväčší vplyv na neho malo stretnutie s Erikom Balážom, s ktorým spolupracuje už viac ako 20 rokov. Od roku 2011 pracoval vo filmovej spoločnosti ArollaFilm ako filmár, podieľal sa na oceňovaných dokumentárnych filmoch Vlčie hory, Život v oblakoch, Nesmrteľný les a Živá rieka. Je autorom úspešnej knihy Rok v divočine. V súčasnosti je jedným zo signatárov a tvárí občianskej iniciatívy My sme les.

Krédo:  „Jediné, čo diabol potrebuje na to, aby uspel je, že mravní ľudia neurobia nič.“ -  Edmund Burke.

k.kalisky@gmail.com

 

Ladislav Miko (hosťujúci prof., doc., RNDr., PhD.)

*1961. Pôdny biológ a ekológ, environmentalista, pedagóg, euroúradník. Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe. Prednáša ekologické a environmentálne vedy na Univerzite v Antverpách (profesor), Karlovej univerzite (docent) a ďalších univerzitách, v minulosti člen Správnej rady UK Praha, v súčasnosti UPJŠ Košice. Bol členom vedeckých rád viacerých slovenských a českých ústavov a fakúlt. Zakladal oddelenie pôdnej biológie na Ústave ekológie krajiny (neskôr poľnohospodárskej ekológie) v Košiciach, dlhé roky pracoval v štátnej správe ČR – na Českej inšpekcii životného prostredia (1993-2001), neskôr ako námestník ministra životného prostredia (2002-2005). Bol aj ministrom životného prostredia v úradníckej vláde ČR J. Fišera (2009). Od roku 2005 pracuje vo vysokých funkciách v Európskej komisii (2005-2011 riaditeľ pre biodiverzitu DG Environment, 2011-2017 zástupca generálneho riaditeľa DG SANTE pre bezpečnosť potravinového reťazca, od roku 2018 vedúci Zastúpenia EK na Slovensku). Aktívny vo viacerých medzinárodných environmentálnych organizáciách a inštitúciách v oblasti ochrany ohrozených druhov, ochrany divočiny a environmentálnej ekonómie, člen mnohých ochranárskych a odborných spoločností. Intenzívne sa venuje popularizácii vedy a environmentálnej výchove (desiatky prednášok, mnoho odborných publikácií a kníh, natočil niekoľko oceňovaných dokumentárnych filmov), viac ako 10 rokov pracuje v Správnej rade environmentálnej nadácie Partnerství. Predovšetkým ale stále aktívny a vášnivý pôdny biológ, odborník na skupinu pôdnych roztočov - panciernikov, hrdý na svojich študentov a študentky po celom svete, ktorý pritom na cestách za roztočmi aj celkom slušne precestoval (so snahou offsetovať svoju ekologickú stopu...) a vrátil sa domov s poznaním, že to, čo tu máme, je rovnako vzácne, úchvatné a hodné ochrany ako tie najexotickejšie miesta planéty.

Krédo: Veci sa dejú, ak ich naozaj chceme. Keď to neskúsiš, tak sa to nestane - a keď to skúsiš, stojí za to to skúšať poriadne.

LadislavMiko@seznam.cz

 

Zaradenie článku: