Vízia, ciele a poslanie S-O-S

Čím chceme byť – s kým. čo a ako chceme dosiahnuť?

Reprezentatívne a rôznorodé zoskupenie environmentálne orientovaných ľudí požívajúcich najväčšiu dôveru v ochranárskom hnutí a vyznávajúcich ochranárske zásady a cnosti.

Pokus o syntézu, dialóg a hľadanie najnižšieho spoločného menovateľa aktivistického, vedeckého, filozofického, výchovno-vzdelávacieho, žurnalistického, umeleckého, teologického a ďalších možných prístupov k svetu.

Neformálna platforma na výmenu informácií, skúseností a názorov vo vnútri ochranárskej komunity i smerom k verejnosti.

Ruka podaná potenciálnym partnerom, spojencom a  podporovateľom doma i v zahraničí.

Nástroj na kontrolu moci a generovanie návrhov alternatívnych riešení s cieľom zásadne zlepšovať náš vzťah k prírode, krajine a životnému prostrediu v najširšom zmysle slova.