Afiliácie, funkcie, hodnosti, tituly a ocenenia členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S)

Aktivista/ka: Badidová, Barancová-Paulíková, Černáková, Čierna-Plasmann, Čupka, Demko, Dobšovič, Dovalová, Deutschová, Dubačová, Fröhlich, Havlíček, Hegyi, Hipš, Hochel B., Hochel D., Huba, Ira, Kierulfová, Klučka, Jenčová, Krištofová, Lešinský, Líška, Mareková, Martoň, Medal, Medalová, Mesík, Moňok, Párnická, Paučula, Pavlíková, Peciar, Petráš P., Popovič, Pronay, Rizman, Ručka, Smatana, Stanková, Stano, Strečanský, Szabó, Szabóová, Szabová, Szöllös, Šíbl, Šimončičová, Široký, Šovkoplias, Šremer, Štasselová, Štefanová, Steiner, Tatár, Trubíniová, Zajac, Zamkovský, Ziman - 57

 

Vedec/expert/ka: Ač, Badidová, Bevilaqua, Čierna-Plasmann, Derka, Fatulová, Fröhlich, Gallayová, Hanušin, Hochel D., Huba, Hudeková, Ira, Jakubec, Kozová, Lacika, Lacinová, Mesík, Mihók, Miklós, Mokráň, Pifko, Popovič, Priehodová, Šovkoplias, Straka, Szabó, Šibík, Szöllös, Uhrin – 29

Z toho najvyššie vedecko-pedagogické tituly (prof., doc., DrSc.) – 14, vedecká hodnosť (PhD./CSc.) – 23, podpredseda SAV - 1, predsedníčka resp. podpredsedníčka Snemu SAV - 1

 

Poslanec/poslankyňa NR SR: Dubačová, Fecko, Zemanová - 3

 

Poslanec/poslankyňa samosprávy (župa/mesto/mestská časť): Drotován, Dubačová, Kolková, Lichý, Medal, Párnická, Pirošík, Priehodová, Smatana, Šimončičová, Šíbl, Štasselová, Tatár, Zajac, Zemanová - 15

 

Starostka: Kolková - 1

 

Pracovník štátnych organizácií: Kadlečík, Klučka, Stano - 3

 

Právnik/čka: Čaputová, Kováčechová, Mareková, Pirošík, Vozár - 5

 

Pastor: Szöllös - 1

 

Novinár/publicista/ka/komentátor: Ač, Huba, Lacika, Medalová, Mesík, Mičovský, Začková - 7

 

Umelec/umelkyňa: Dubačová, Guldan, Kronerová, Lacika, Nvota - 5

 

Zastávanie významných funkcií v  minulosti: Guldan, Hochel D., Ira, Klučka, Kozová, Mesík, Miklós, Smatana, Straka, Szöllös, Šremer, Štasselová, Steiner, Tatár, Zajac, Zemanová - 16

 

Nositelia/ľky významných vyznamenaní/ocenení:

Biela vrana: Čaputová, Mičovský, Šimončičová - 3

Krištáľové krídlo: Dubačová, Kronerová - 2

Čestná cena Dominika Tatarku: Huba - 1

Cena Josefa Vavrouška: Huba, Šremer, Trubíniová - 3

International Women of Courage Award: Čaputová - 1

The Sasakawa Environmental Award: Trubíniová - 1

Slovak Gold: Lacika - 1

Hovorca roka: Rizman - 1

Ambasádori (dobrej vôle/životného prostredia): Dubačová, Huba - 2

Cena MŽP: Huba, Ira, Medalová, Straka - 4

Dr. h. c.: Miklós - 1

Iné, najmä vo sfére vedy, umenia, charity a žurnalistiky: odhadom niekoľko stoviek.

 

 

Pozn.: Celkový súčet je väčší ako počet členov, keďže niektorí/é spĺňajú kritériá na zaradenie do viacerých kategórií.