UNEP

Stretnutie predsedov výborov pre životné prostredie a zahraničných výborov parlamentov členských krajín EÚ

Správa z pracovnej cesty do Kodane, 13. - 15. máj 2012

Stretnutia predsedov výborov pre životné prostredie a zahraničných výborov parlamentov členských krajín EÚ, ktoré sa uskutočnilo v Kodani v dňoch 14. – 15. mája 2012, sa zúčastnili:

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.  –  predseda výboru
Ing. Milan Lukáč  –  tajomník výboru