Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Na úvod pracovného stretnutia k Summitu Rio+20 a Svetovému dňu životného prostredia na pôde NR SR

Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni!

O 16 dní, teda 20 rokov po pamätnom Summite Zeme, sa v Rio de Janeiro začne Summit o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20. Predpokladá sa na ňom účasť najvyšších predstaviteľov členských štátov OSN, vrátane kľúčových svetových lídrov. Summit bude ďalším ohnivkom v reťazi vrcholných podujatí na tému životného prostredia a rozvoja, ktorá sa novodobými dejinami vinie práve 40 rokov od prvej Konferencie OSN o životnom prostredí v Štokholme (začala sa 5. júna, ktorý si odvtedy pripomíname ako Svetový deň životného prostredia). Ďalšími míľnikmi na tejto ceste bol už spomínaný Summit Zeme v Riu v r. 1992, Miléniový summit v New Yorku v r. 2000 a Summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu v r. 2002.

O čom  najmä má byť summit Rio+20?

V rámci prípravy na summit bolo definovaných sedem kľúčových oblastí, na ktoré je treba zamerať pozornosť:

 • vytváranie pracovných príležitostí,
 • energetika,
 • život v mestách,
 • potravinová bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo,
 • ochrana vody a udržateľné hospodárenie s ňou,
 • ochrana oceánov,
 • pripravenosť na živelné pohromy.

Konferencia sa prioritne bude venovať dvom hlavným témam:

 1. (Inkluzívna) Zelená ekonomika v kontexte trvalo udržateľného rozvoja a boja proti chudobe.
 2. Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre trvalo udržateľný rozvoj.

Prečo sme sa rozhodli usporiadať dnešné podujatie na pôde parlamentu?

Z viacerých príčin:

 1. Žijeme v čase prehlbujúcej sa krízy, ktorú nemecká kancelárka Merkelová označila za najväčšiu od čias II. svetovej vojny. Žili sme dlhodobo na úkor iných: tretieho sveta, budúcich generácií, prírody… Táto éra života na dlh sa práve končí, a je to správne. Situácia, v ktorej sa ocitá Európa, je však stále ešte len prechádzkou ružovou záhradou v porovnaní s problémami a výzvami, ktorým čelí rozvojový svet. Chceme preto upriamiť Vašu pozornosť aj na globálny kontext. Týka sa nás stále viac a viac a strkanie hlavy do piesku nám nepomôže.
 2. Ticho, ktoré na Slovensku sprevádza prípravu na summit Rio+20, považujeme za neakceptovateľné a nehodné členského štátu Európskej únie, OECD a ďalších elitných zoskupení.
 3. Od októbra minulého roka sa opätovne obraciame na bývalý i súčasný Úrad vlády SR a príslušné ministerstvá, aby začali v tomto smere konať: organizovať diskusie s odbornou i laickou verejnosťou, informovať o pokroku pri tvorbe slovenského stanoviska, ktoré budeme zastávať  na summit a podobne. Žiaľ, bezvýsledne.  Preto som rád, že tu máme pána ministra životného prostredia, s ktorým môžeme na tému summitu diskutovať.
 4. Nesúhlasíme s postojom, že Slovensko je príliš bezvýznamný hráč na globálnej scéne, a preto stačí, keď sa na príprave i samotnom summite zúčastní v úlohe  štatistu. V rovnako malom Dánsku (a predtým v Bruseli) sa pred nedávnom konalo pracovné stretnutie predsedov parlamentných výborov životného prostredia a zahraničných výborov  z krajín Európskej únie na tému Rio+20, ktoré dokumentovalo, že väčšina európskych krajín venuje príprave na summit oveľa väčšiu pozornosť, ako Slovensko.
 5. Chceme si tiež pripomenúť aktivity československých politikov, diplomatov a environmentalistov: Vavrouška, Moldana, Káru, Miklósa a ďalších, ktorí minimálne v regióne strednej a východnej Európy predstavovali lídrov - pri príprave Summitu Zeme i v samotnom Riu.
 6. Chceme si tiež pripomenúť Svetový deň životného prostredia, jubileum Summitu Zeme a iné okrúhle výročia, napríklad 25 rokov od vydania Bratislavy/nahlas.
 7. Nadväzujeme na dohodu z nášho nedávneho stretnutia s predstaviteľmi tretieho sektoru na Slovensku, že budeme parlament viac otvárať ľuďom.

Pozvali sme si preto predstaviteľov rezortov životného prostredia zahraničia, ktorých sa pripravovaný summit najviac týka, aby nás informovali o stave príprav na summit, o predpokladanom zložení slovenskej delegácie, o slovenských iniciatívach a o pozícii, ktorú chce v Rio zastávať a ktorých týmto medzi nami vítam. Záštitu nad týmto podujatím prevzala podpredsedníčka NR SR, pani Erika Jurinová. Vítam medzi nami aj predsedov parlamentných výborov, kolegyne poslankyne a kolegov poslancov, ako aj ďalších vzácnych hostí.

Skôr ako dám slovo našim hosťom, chcel by som Vám odcitoval z listu, ktorý nám v týchto dňoch poslal z New Yorku viceprezident prípravného výboru Summitu Rio+20, profesor Moldan:

„Vážení priatelia,
do začiatku summitu OSN o trvalo udržateľnom rozvoji - Rio+20 - zostáva už len niekoľko dní  a, bohužiaľ, dosiaľ panuje neistota, čo skutočne podstatného  prinesie.  A to napriek tomu, že generálny tajomník OSN Pan Ki-Moon označil tento summit za udalosť, ktorá sa koná raz za celú generáciu...

...Po mnohých týždňoch usilovného vyjednávania zástupcov členských štátov OSN, s prispením veľkého množstva najrôznejších mimovládnych iniciatív, máme pred sebou text záverečného dokumentu, s pekným názvom Budúcnosť, ktorú chceme (The Future we Want), kde sa však zatiaľ nepodarilo nájsť úplnú zhodu v žiadnej z kľúčových otázok...

...Na posilnení programu OSN pre životné prostredie (UNEP) sa zhodujú všetci,  dosiaľ  však nie sú jednotné názory na to, akú podobu by budúci UNEP mal mať. Podobne sa všetci zhodujú na potrebe zlepšiť spravovanie (governance) trvalo udržateľného rozvoja na najvyššej úrovni OSN, ale opäť sa rôznia názory na to, ako.

Navzdory všetkým spomenutým a ďalším dilemám, delegáti, ktorí sa chystajú zúčastniť summitu, majú úprimnú snahu, aby Rio+20 dopadlo dobre a svet sa jeho prostredníctvom viditeľne posunul smerom k udržateľnosti. Vyjednávači záverečných dokumentov sú ľudia inteligentní, vzdelaní a skúsení a vedia, že doterajšia podoba ekonomického rozvoja nikde na svete – a globálne už vôbec nie – nemá udržateľný charakter a že „by je s tým treba niečo urobiť“. Nezáleží však len na nich, reprezentujú len vlády svojich krajín a tie sa musia ich prostredníctvom dohodnúť. Dúfajme, že sa toto všeobecné povedomie prejaví v podobe zmysluplných a prínosných záverov summitu, na ktoré veštci čakajú“.

Myslím si, že pán profesor Moldan nám poskytol dobrý impulz na úvod nášho diskusného popoludnia. A teraz už dávam slovo pánovi ministrovi Žigovi a prosím ho, aby nám podali vstupnú informáciu o príprave na summit na vládnej úrovni.

Mikuláš Huba,
predseda  Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
Bratislava, 4.6.2012