S-O-S v Trenčíne

V pondelok 15. 2. 2016 o 16. h sa v Trenčíne, v priestoroch Centra environmentálnych aktivít uskutočnilo regionálne stretnutie S-O-S aj za účasti aktívnej verejnosti. Dekrét člena S-O-S si prevzal Ján Hanušin. V ďalšej (zväčša) neformálnej diskusii poslanec NR SR Mikuláš Maňo Huba vyhodnotil plnenie programového vyhlásenia vlády (v relevantných oblastiach) a nastolil aj výsostne aktuálnu tému - hodnotenie kandidátok a predvolebných programov strán a hnutí do volieb 2016 z pohľadu S-O-S (viac info: envirodotazník, alebo blog M. Hubu).
Za účasti prítomných trenčianskych environmentálnych aj občianskych aktivistov sa následne diskutovali témy lokálne - napr. pozitívne signály pre rozvoj cyklodopravy v Trenčíne, nezmyselnosť výstavby obchodného domu Terminál pri železničnej a autobusovej stanici (s čiastočným záberom mestského parku), a nezmyselnosť (aj problematická právna čistota) výstavby "malej" vodnej elektrárne pod biskupickou haťou.
Na záver bola symbolicky uzatvorená poslanecká kancelária Mikuláša Hubu v Trenčíne v súvislosti s koncom jeho štvorročného pôsobenia v Národnej rade SR. Mikuláš Huba pri tej príležitosti poďakoval za príjemnú a plodnú spoluprácu s občianskymi aktivistami z Trenčína a okolia.