Jedna horšia a jedna lepšia správa alebo Zelení, ochranári a environmentalisti vo voľbách 2016

Vážení priatelia a priateľky so zeleným, ekologickým, environmentálnym, ochranárskym či jednoducho prírode nakloneným myslením a cítením,

začnem, ak dovolíte, tou horšou správou: z blogov, internetových konferencií, sociálnych sietí či  z iných zdrojov už zrejme viete, že to, čo sa pod názvom Strana zelených Slovenska (SZS) uchádza o Vaše hlasy v týchto voľbách, sa ako strana zeleného typu len tvári a maskuje sa pekným logom, ktoré pre nás voľakedy vyrobili kamaráti – grafici, ako figovým listom.

A tak ste mohli nadobudnúť dojem, že nebude mať koho voliť.

A teraz tá lepšia správa: nie je to celkom tak. Napriek vyššie povedanému nie je dôvod na to, aby ochranári, aktivisti a environmentálne uvedomelí ľudia zostali 5. marca 2016 doma. Viacero osobností, pochádzajúcich priamo z ochranárskeho hnutia (alebo požívajúcich dôveru tohto hnutia) sa totiž vyskytuje na kandidátkach viacerých  politických subjektov, kandidujúcich v nadchádzajúcich parlamentných voľbách s reálnou šancou, že  5. marca sa do  nového parlamentu aj dostanú.

Spomedzi členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu - reprezentatívneho zoskupenia ochranárov, občianskych zelených aktivistov a environmentalistov - sú to (v abecednom poradí): Viera Dubačová (OĽaNO-NOVA), Michal Drotován (OĽaNO-NOVA), Elena Fatulová (OĽaNO-NOVA), Martin Fecko (OĽaNO-NOVA), Ján Mičovský (OĽaNO-NOVA), László Miklós (SMK), Ján Szöllös (OĽaNO-NOVA), Peter Tatár (Most – Híd) a Anna Zemanová (SaS). Okrem toho možno spomenúť aj ďalšie mená kandidujúcich, ktorí/é - či už priamo v politike, alebo vo sfére občianskeho aktivizmu - prejavili pozitívny vzťah k životnému prostrediu, napr.: Marek Drimal (OĽaNO-NOVA), Ondrej Dostál (SaS), Juraj Droba (SaS), Alojz Hlina (KDH), Monika Kozelová (SaS), Luboš Kürthy (Sieť),  Lucia Nicholsonová (SaS), Martin Poliačik (SaS) či Ivana Uhríková (Sieť), pričom je možné (a chcem tomu veriť), že každý volič nájde na kandidátkach aj ďalšie dôveryhodné meno resp. mená. 

Ako zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu (www.ochranari.sk) a zároveň bývalý poslanec slovenského parlamentu za autentickú Stranu zelených, dúfam a verím, že do novej Národnej rady sa dostane čo najviac takýchto ľudí. Naša spoločnosť i životné prostredie by to veľmi potrebovali.

So želaním dobrej voľby,

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (občan, vedecký pracovník, ochranár, aktivista a komentátor verejného života)

Pozn.: Už zo samotnej skutočnosti, že v texte svojho vyhlásenia spomínam viacero politických subjektov logicky vyplýva, že sa nesnažím explicitne propagovať žiadny z nich.

mh

Téma:
Zaradenie článku: