Výsledky súťaže Mladých reportérov 2022: Reportáže by mohli ísť rovno do novín

Porota zložená z profesionálnych žurnalistov, fotografov a zástupcov environmentálnych organizácií vybrala 20. apríla 2022 víťazov celoslovenskej súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie. Najlepšie reportážne príspevky študentov vo veku 11 až 25 rokov postupujú do medzinárodnej súťaže, v ktorej sa budú uchádzať o umiestnenie medzi tisícmi prác Mladých reportérov z celého sveta.

Aj napriek ťaživej spoločenskej situácii slovenskí Mladí reportéri ukázali, že majú chuť opäť riešiť enviro-problémy vo svojom okolí. Počet a kvalita súťažných prác prekvapili tento rok aj samotnú porotu. V spolupráci s pedagógmi žiaci prihlásili 73 súťažných prác – článkov, fotografií a reportážnych videí.

Hlavnou témou roka bola biodiverzita, čo sa odrazilo v prácach viacerých tímov. Hana Noščáková (18 r.) z Bratislavy bude Slovensko reprezentovať v medzinárodnej súťaži svojím foto-príbehom Žabie taxi, ktorým priblížila triednu aktivitu záchrany žiab v mestskom lesoparku. Rovnakú tému – jarnú migráciu žiab formou selfie videa (NE)bojácna záchranárka inovatívne spracovala 13-ročná Hanka Zubová z Novej Dubnice a v kategórii 11-14 rokov bude na medzinárodnej úrovni obhajovať svoje minuloročné svetové prvenstvo.

Reportérky z Gymnázia v Dubnici nad Váhom získali prvé miesto za reportáž Netopiere nestratili svoje útočisko. Kolónia stoviek netopierov sa usídlila v bytovom dome v Horných Ladcoch a bola ohrozená rekonštrukciou strechy. „Veľmi dobrý reportážny článok. Hádala by som, že ho čítam v bežných novinách,“ pochválila porotkyňa Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

Za praktickú prácu v teréne, ako aj celú sériu príspevkov na tému ochrany biodiverzity na Sládkovičovskej dune získal špeciálnu cenu poroty celý tím zo ZŠ K. Kuffnera v Sládkovičove.

"Potešilo ma, že sa vo výstupoch odrážal osobný záujem reportérov, silne som to vnímala pri téme znečistenia novobanského Tajchu,“ uviedla porotkyňa Adriána Henčeková, ktorá vlani zamenila reportérske pero za porotcovskú stoličku. Tím žiakov zo ZŠ Jána Zemana v Novej Bani za článok Odvrátená tvár novobanského Tajchu získal 1. miesto. O probléme znečistenia obľúbenej vodnej nádrže kalom natočili video a rozpútali verejnú diskusiu jeho šírením na sociálnych sieťach.

Aj vďaka dlhodobej  spolupráci s OZV ENVI - PAK mala v súťaži silné zastúpenie aj odpadová problematika. Porotkyňu Kvetoslavu Rábelyovú z programu Zelená škola zaujal víťazný článok Slováci si na zálohovanie stále zvykajú. „Prehľadne zosumarizovaná aktuálna problematika zálohovania jednorazových nápojových obalov s výborným záverečným premostením na prax a možné riešenia v školách,“ uviedla v hodnotení.

Adriána Henčeková vyzdvihla investigatívny prístup v článku Hygiena áno, ale bez odpadu. „Oceňujem kritický prístup reportérov zo Sládkovičova, ktorí sa v príspevku na tému rukavice verzus kliešte na pečivo neuspokojili s informáciami získanými z jednej strany, ale konfrontovali toto vyjadrenie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. To je to, čo sa snažíme študentov naučiť,” uviedla. 

Medzinárodné výsledky súťaže budú známe 10. júla. Všetci reportéri a reportérky ocenení v rámci slovenského kola, ako aj ich pedagógovia, získajú pozvánku na tradičný júnový workshop Mladých reportérov, počas ktorého budú mať možnosť zlepšovať svoje reportérske schopnosti.

Kompletné výsledky sú dostupné na odkaze http://www.mladireporteri.sk/pozname-vysledky-narodneho-kola-sutaze-mladych-reporterov-2022.

 

O programe Mladí reportéri pre životné prostredie, www.mladireporteri.sk

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je certifikovaný vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov. Do programu je zapojených viac ako 275 000 reportérov zo 42 krajín z celého sveta. Víťazné práce z národného kola postupujú do medzinárodnej súťaže, kde naši reportéri získali v posledných rokoch najvyššie ocenenia a Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám.

Program YRE rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne v spolupráci so samosprávou, odborníkmi a dotknutou verejnosťou. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Na Slovensku program koordinuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne - výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie.

Kontakt:

Mladí reportéri pre životné prostredie, www.mladireporteri.sk

Adriána Henčeková, adka.hencekova@gmail.com

 

Zaradenie článku: