NR SR

Verejné zhromaždenie v Bratislave: Zachráňme Slatinku!

V týchto dňoch všetci poslanci a poslankyne NR SR dostali od Občianskeho združenia Slatinka pozvánku na verejné zhromaždenie v Bratislave pred budovou NR SR.

Stránky