migračná kríza

Video k "utečeneckej" diskusii na pôde NR SR

Vybrané časti diskusií, ktoré prebehli 12. novembra 2015 v rámci prednáškovo - diskusného podujatia k utečeneckej téme v kinosále Národnej rady SR, sú zverejnené na videu .týždňa s trochu provokatívnym názvom Budú naše dcéry Slovenky?

Migračná kríza 2015 - generálka na budúcnosť

So súhlasom autora MUDr. Juraja Mesíka zverejňujeme prezentáciu Migračná kríza 2015 - generálka na budúcnosť, ktorú predniesol 12. novembra 2015 na prednáškovo - diskusnom podujatí k utečeneckej kríze a jej súvislostiam na pôde Národnej rady SR.

Migračná kríza 2015, generálka na budúcnosť

Migračná kríza a jej demografické, environmentálne, bezpečnostné a iné súvislosti

Úvodné vystúpenie Mikuláša Hubu na prednáškovo – diskusnom seminári s medzinárodnou účasťou.