Iuventa

Odpoveď na interpeláciu M. Hubu vo veci predaja areálu Iuventy

Na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci predaja areálu Iuventy na Búdkovej ceste (interpelácia TU) odpovedla minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler:

Odpoveď na interpeláciu č. 17 Tlač č. 1542

Námet na prvú kauzu pre nového šéfa NKÚ

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k bodu programu 61. schôdze NR SR: voľba predsedu NKÚ.

Polozabudnutá historická udalosť v EKOIUVENTE

Apropo, ešte jedna dôležitá informácia, ktorá tu v diskusii o (EKO)IUVENTE dosiaľ nezaznelo: v apríli 1989 sa v tejto budove konala pamätná (aj keď medzičasom takmer zabudnutá) Mestská ochranárska konferencia - prvá skutočne slobodná a otvorená verejná diskusia na Slovensku po 20 rokoch. S absolútne otvorenou kritikou vtedajších pomerov, ale i s konkrétnymi návrhmi riešení i víziami udržateľnej budúcnosti (nielen pre Bratislavu) na nej vystúpili ľudia ako Vavroušek, Šremer, Bútora (st.

Predaj časti areálu Iuventy?: interpelácia ministra školstva SR

V týchto dňoch som zachytil správy o tom, že dochádza k predaju časti areálu Iuventy na Búdkovej ceste súkromným osobám. Akokoľvek môžu tieto indície znieť neuveriteľne, ukazuje sa, že nie sú nepodložené.