Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Zviera nie je vec alebo aby naši nemí spoločníci menej trpeli

(zo záverečného vystúpenia spoločného spravodajcu výborov M. Hubu k návrhu novely zákonov o podmienkach držania psov a o veterinárnej starostlivosti na 44. schôdzi NR SR)

...Pani poslankyňa Nicholsonová a pán poslanec Poliačik sem prišli s dvojicou legislatívnych návrhov, ktoré sa netýkajú v prvom rade práv ľudí, ale „len“ práv zvierat. Oba tieto návrhy posúvajú - podľa mňa veľmi žiaducim smerom - náš vzťah k týmto našim nepostrádateľným nemým spoločníkom a zvyšujú našu citlivosť voči zvieratám ako živým, cítiacom bytostiam. To je, myslím si, v záujme ako dotknutých zvierat, tak aj nás, ľudí. Preto oba návrhy rád podporím. Ďakujem kolegovi Poliačikovi aj za to, že oba návrhy tak sugestívne a impresívne zdôvodnil.