Zuzana Čaputová Ambasádorkou životného prostredia 2019

Na ochranárskom stretnutí 6. júna v Horskom parku v Bratislave sa zišlo viac ako 20 členov a členiek S-O-S, šesť ambasádorov a ambasádoriek životného prostredia a pár desiatok ďalších vzácnych priateľov - ochranárov a ochranárok (prípadne ich detí). Súčasťou podujatia bolo okrem iného vyhlásenie a udelenie ceny Ambasádorka životného prostredia 2019 novej prezidentke SR Zuzane Čaputovej, za jej dlhoročný prínos k ochrane životného prostredia v právnej oblasti, osobitne v prípade pezinskej skládky odpadu. Cenu vytvoril známy výtvarník Fero Guldan. Za pani Čaputovú, ktorá nemohla prísť, ju prevzal jej poradca, environmentalista Juraj Rizman.

Novej pani ambasádorke i ďalším oceneným, ako aj jubilantke prof. Ľubici Lacinovej ešte raz srdečne blahoželáme. Ďakujeme Ferovi Guldanovi a Rudovi Sikorovi za umelecké diela, kolegovi pani Čaputovej Jaroslavovi Pavlovičovi za laudácio na laureátku a Zuzane Kronerovej za jeho prednesenie. Vedúcemu zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislavovi Mikovi ďakujeme za skvelú prednášku o pôde a jej fungovaní. Nadácii Horský park ďakujeme za tradičné domáce prostredie, džezovému duu za príjemnú hudobnú kulisu a pani starostke Devína Ľubici Kolkovej za lahodné devínske víno.

Všetkým ostatným ďakujeme za výbornú atmosféru a tešíme sa na podobne príjemné a užitočné stretnutia v blízkej budúcnosti.

Mikuláš Maňo Huba

 

Ocenenie udeľujú:

Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 6 Bratislava

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike (STUŽ/SR)

Slovenský ochranársky snem (S-O-S)

 

Porota AŽP 2019:

Predseda: Daniel Pastirčák

Členovia/členky:

Mikuláš Huba (ZO SZOPK č. 6, STUŽ/SR a S-O-S, Bratislava)

Zuzana Kronerová (herečka, STUŽ/SR, S-O-S, Bratislava, Praha)

Martina Barancová-Paulíková (Združenie Slatinka, S-O-S, Zvolenská Slatina)

Ľubica Trubínová (ZO SZOPK č. 6, STUŽ/SR, S-O-S, ODZ, Bratislava)

 

Nominovaní/nominované (v abecednom paradí):

Pavol Barabáš

Zuzana Čaputová

Boris Farkaš

Marián Geišberg (in memoriam)

Fero Guldan

Marián Huba

Tomáš Hulík

Ladislav Miko

Katarína Začková

 

Rozhodnutie poroty:

Vzhľadom na najvyšší počet nominácií a jednomyseľný názor poroty sa Ambasádorkou životného prostredie 2019 stáva Zuzana Čaputová.

Zaslúžilí ochranári: herec Marián Geišberg (in memoriam), výtvarník Fero Guldan, vedec a diplomat Ladislav Miko

Anticena Kazisvet roka (najviac nominácií): Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Lesy SR, š.p. a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

 

Poznámka: Ocenenie Ambasádor/Ambasádorka životného prostredia bolo dosiaľ udelené týmto osobnostiam (v abecednom poradí): Fero Guldan, Zuzana Homolová, Zuzana Kronerová, Juraj Nvota, Daniel Pastirčák, Rudo Sikora a Samo Smetana.

Sponzori podujatia AŽP 2019: Nadácia Horský park, Ľubica Kolková (starostka MČ Devín), výtvarník Rudo Sikora

Viac info: Mikuláš Huba - mikulas.huba2@gmail.com, iniciátor podujatia

PrílohaVeľkosť
Microsoft Office document icon Tlačová správa (7. 6. 2019)31.5 KB
Súbor Laudácio10.47 KB
Zaradenie článku: