Žiadosť o info: ministrovi ŽP SR + odpoveď k téme ochrany lužnej krajiny

Vec: Žiadosť o informáciu v zmysle Zák. 211/2000                               Bratislava, 10. 8. 2016

Vážený pán minister,

Listom (Výzvou) z 25. 4. 2016 sme sa na Vás obrátili s návrhmi a požiadavkami, týkajúcimi sa zabezpečenia účinnej ochrany lužnej krajiny (nielen) na území Bratislavy. Ako jeden zo signatárov spomínaného listu musím s poľutovaním konštatovať, že ani po viac ako sto dňoch od jeho doručenia na Vaše ministerstvo neregistrujem z Vašej strany žiadnu reakciu/odpoveď.

Dovoľujem si Vás preto v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám požiadať o vysvetlenie, ako aj o konkrétne odpovede na relevantné odporúčania, výzvy a otázky obsiahnuté v našom liste z 25. apríla. V prípade, ak ste v zákonom stanovenom  termíne odpovedali niektorému inému signatárovi/signatárke spomínaného listu, dovoľujem si Vás požiadať o priloženie kópie tejto Vašej odpovede.

​S pozdravom,

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

 

Vážený pán

Ing. László Sólymos

Minister životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1

Bratislava

Zaradenie článku: