Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Žiadne ministerstvo nedokáže kompetentne posúdiť výkonnosť SAV alebo: páni ministri, venujte sa zvyšovaniu efektívnosti svojich úradov, a nie tomu, do čoho nevidíte!

(voľne prerozprávané vystúpenie M. Hubu v parlamentnej rozprave k návrhu Štátneho rozpočtu na r. 2015 – 2017, 2. 12. 2014)

Chcem sa poďakovať kolegovi Osuskému za to, že sa zastal Slovenskej akadémie vied napriek tomu, že celý život pôsobil „v konkurenčnej firme“, na UK. Aj keď problematike pseudofinancovania SAV sa budem podrobnejšie venovať zajtra, chcem reagovať aj v tejto chvíli, lebo som rád, že môj predrečník zdôraznil samosprávny charakter tejto - na naše pomery špičkovej - vedecko-výskumnej inštitúcie a naznačil aj to, čo z tejto skutočnosti vyplýva. Ja to, ak dovolíte, poviem trochu konkrétnejšie. Vyplýva z toho aj to, že o kvalite práce a výstupov SAV a jej jednotlivých pracovísk dokáže kompetentne rozhodnúť iba medzinárodná vedecká komunita v tej-ktorej vednej oblasti, a v žiadnom prípade nie ani tí sebakompetentnejší úradníci na ministerstve financií, či dokonca na ministerstve vnútra v rámci reformy verejnej správy ESO (už aj preto, SAV podľa zákona i z logiky veci súčasťou verejnej správy jednoducho nie je).

Pred časom som mal tú česť byť spoluzodpovedný za proces medzinárodnej akreditácie pracovísk SAV. Záver tohto rok trvajúceho veľmi prísneho hodnotiaceho procesu (ktorý sa mimochodom celý odohrával v angličtine) bol ten, že výsledky, ktoré dosahujú vedecko-výskumné pracoviská SAV, sú aj z medzinárodného hľadiska dobré až veľmi dobré, miestami až vynikajúce. Koľko  iných inštitúcií na Slovensku môže o sebe s čistým svedomím povedať niečo podobné?