Zastavte stíhanie ministrov za riadny výkon funkcie!

Výzva odborníkov v absurdnej kauze podkôrnika v Tatrách

Bratislava (26. 4. 2016) - 20. 4. 2016 bola zverejnená informácia o návrhu vyšetrovateľa obžalovať exministrov Lászlóa Miklósa (SMK) a Jaroslava Izáka (SNS) za to, že nepovolili ťažbu v Tatrách po veternej smršti v roku 2004*. 34 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S), neformálneho spoločenstva ochranárov a ochranárok, vyjadruje poľutovanie a nesúhlas s pokračujúcim trestným stíhaním exministrov. V súvislosti s priebehom vyšetrovania iných, zjavne jednoznačnejších káuz (napr. kauza predraženého CT), tento prípad vyvoláva obavy z možného zneužívania prokuratúry a polície na tendenčné stíhanie a zastrašovanie nepohodlných ľudí s inými, i keď podloženými názormi, ktoré však bránia vybraným záujmovým skupinám v dosahovaní ich cieľov.

Odborníci z S-O-S argumentujú, že na kompetentné a komplexné posúdenie priaznivosti stavu lesných organizmov a ekosystémov nestačia len poznatky aplikovaných lesníckych vied. Zvlášť v chránených územiach prírody je na to nevyhnutný širší rámec evolučnej biológie, biológie ochrany prírody (conservation biology), ekosystémovej ekológie, biogeografie, paleoekológie a ďalších prírodných i spoločenských vied. Lesnícke zásahy v prírode bližších lesných ekosystémoch nie sú súčasťou prirodzených režimov, za akých tieto ekosystémy vznikali a vyvíjali sa a na aké sa ich obyvatelia (mikroorganizmy, rastliny, živočíchy) evolučne prispôsobili. Preto nie sú ani nutnou, ani postačujúcou podmienkou dosiahnutia či udržania ich priaznivého stavu. Navyše podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny i podľa smerníc IUCN je v národných parkoch ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti.

Z týchto dôvodov iniciátori výzvy považujú za absurdné a spoločensky nebezpečné, aby oboch exministrov stíhali za to, že riadne vykonávali svoju funkciu a chránili verejný záujem. Členovia a členky S-O-S žiadajú orgány činné v trestnom konaní, aby trestné stíhanie v tejto veci urýchlene zastavili.  

* Pozn.:
Informáciu o obžalobe priniesol týždenník Plus 7 dní, prokuratúra ju 21. 4. 2016 dementovala (trestné stíhanie však pokračuje):
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/390662-navrhuju-obzalovat-dvoch-exministrov/
https://dennikn.sk/minuta/440840/?ref=mpm
 

Ďalšie informácie:
Ján Topercer - 0907 466 314, jano.topercer@gmail.com
Jozef Šibík - 0911 739 930, botujosi@savba.sk
 

Zaradenie článku: