Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Záchvat ľudskosti sa stále nekoná

„Tvoja zmienka o dlhodobo diskriminovanom učiteľovi Otovi Žarnayovi, ktorý si dovolil upozorniť na korupciu v školstve, ma inšpirovala k otázke: prečo vládny Smer-SD nedokáže podporiť spravodlivosť či jednoducho správnu vec ani tam, kde je situácia úplne jasná. Či už v prípade ľudí, ako je spomínaný učiteľ Oto Žarnay (ktorý prišiel za svoju statočnosť o zamestnanie), či bývalá kontrolóra Lesov SR, Ľubica Lapinová (ktorá pochodila podobne), ale aj v prípade oblastí, kde zjavne stagnujeme, zaostávame alebo dokonca upadáme, hoci by sa tomu dalo pomerne ľahko zabrániť? Z takýchto oblastí spomeniem aspoň sféru environmentálnej výchovy a vzdelávania (EVV), kde počet štátnych stredísk EVV klesol v uplynulých rokoch z počtu sedem na jedno (pričom v susednej Českej republike ich úspešne pôsobí viac ako stovka). Podobný nepomer je aj v počte ľudí, ktorí v takýchto strediskách pôsobia. Kým v ČR ich je okolo 500, u nás plus – mínus 5 (slovom päť). Nie je to záležitosť, ktorá by bola ministrovi školstva neznáma, veď ho v tejto veci dlhodobo „bombardujú“ príslušné mimovládky, pedagógovia, experti... Len rezorty školstva, životného prostredia a kultúry, vláda i celý Smer-SD nedokážu ani v tomto prekročiť svoj tieň. Tvrdia, že robia vecnú politiku v záujme ľudí, ale keď príde na lámanie chleba, akosi to nejde a nejde. Neviem, či je to z ich strany strach, predpojatosť, neschopnosť pripustiť, že pravdu môže mať aj niekto iný, špecifická ideológia, alebo jednoducho monopolná metóda vládnutia.

Aj tí najneľudskejší velitelia na vojne mávajú občas záchvat ľudskosti. Len Smer sa k tomu akosi nevie odhodlať.