Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Z vystúpenia k návrhu vládneho zákona, ktorým sa má podporiť hospodársky rast

Opatrenia, ktoré predpokladá uskutočniť predkladaný návrh zákona, majú podporiť rast našej ekonomiky.

Rast môže mať, ako vieme, rôznu podobu. Osobne mi je oveľa sympatickejší rast kvality, ako kvantitatívny rast.

Ale nechcem v tejto chvíli príliš filozofovať. A to ani o tom, či je naša zaujatosť (ba fascinácia) zaklínadlom rastu viac cestou do raja, alebo do pekla.

Nechcem sa momentálne venovať ani kritike závádzajúceho charakteru scestných indikátorov typu HDP, ktorými rast, či údajný rast meriame.

Verím, že aj na to príde, napríklad pri prerokúvaní návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013. Lebo o tomto všetkom by sa malo viac a otvorenejšie hovoriť. A to nielen v tejto snemovni, ale v celoeurópskom, ba globálnom meradle, čo sa práve v uplynulých dňoch dialo aj na Summite Rio+20 v Rio de Janeiro.

Chcem sa tentoraz venovať len tomu, na aký typ rastu hodlá vláda využiť prostriedky, ktoré chce získať aplikáciou navrhovaného zákona. Či na svoje top investičné zámery, na masívne, megalomanské, neraz umelo predražené veľkoprojekty pre spriatelené firmy – navyše, často realizované metódou za každú cenu, alebo na niečo zásadne iné.

Na summite v Riu, ale aj v programovom vyhlásení vlády, sa zdôrazňuje priorita sociálne inkluzívnej a environmentálne citlivej, efektívnej, teda zelenej ekonomiky, alebo, ak chcete, rastu. Navrhujem, aby sme schválenie tohto návrhu zákona podmienili tým, že prioritne sa bude podporovať takýto typ inkluzívneho zeleného rastu, teda taký typ udržateľného rozvoja, ktorý je priaznivý ako z ekonomického, tak aj zo sociálneho a environmentálneho hľadiska.

Jeho možnosti sa ponúkajú na každom kroku: od oblasti energetických úspor a rozumného využívania obnoviteľných zdrojov, cez zber, separáciu a recykláciu odpadov, revitalizáciu remesiel a regionálnej či miestnej výroby, obnovu kultúrneho dedičstva, udržateľný turizmus až po alternatívne poľnohospodárstvo a opätovné využívanie pustnúcej krajiny.

Vedia mi predkladatelia tohto návrhu zákona garantovať, že budú preferovať sľubovanú zelenú ekonomiku?

Dovoľujem si Vás, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, požiadať, aby ste zohľadnili tento môj prístup. Za seba môžem povedať, že sa pri hlasovaní o tomto návrhu zákona budem riadiť vyššie uvedenými kritériami a tým podmienim môj prípadný súhlas.