Výročné stretnutie S-O-S

Program výročného stretnutia s-o-s

Bratislava – Baštová 5 (OSF/NOS)  20. 3. 2017 od 13.00 do 15.00

Otvorenie + stručná rekapitulácia uplynulého roka + čo vyplýva z odpovedí

na dotazník zo 17. 11. 2016 (Maňo Huba).

Zmeny v "členskej základni" (Maňo Huba, Ľuba Trubíniová).

Návrh na zmenu prevádzky internetovej konferencie (Rišo Medal).

Informácia o príprave novej Envirostratégie + diskusia (Palo Široký).

Informácia o  Správe verejnej ochrankyne práv na tému tzv. malých vodných elektrární + diskusia (Palo Žilinčík).

Rôzne (ktokoľvek).

Záver (Maňo Huba).