Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Verejné priestory patria verejnosti

„...Kolega Hlina navrhol urobiť z Iuventy (familiárne nazývanej Mičurin) symbol. Má pravdu. Je to symbol, či potenciálny symbol antagonizmu medzi verejným záujmom a rýdzo súkromným, egoistickým a protispoločensky zameraným záujmom. Inými slovami, Iuventa sa môže stať buď symbolom definitívneho popretia verejných záujmov a brutálnej krádeže toho najcennejšieho verejného priestoru, aký tu ešte máme, alebo symbolom toho, že sme boli schopní zachrániť aspoň zlomok toho, o čo verejnosť prišla, prípadne hrozí, že v najbližšom čase príde.

Páči sa mi aj jeho odhodlanie urobiť všetko pre to, aby areál Iuventy (v pôvodnom rozsahu) zostal, resp. vrátil sa deťom a mládeži. Áno, my sme tu doma (nemyslím len my, ktorí sme sa v okolí Iuventy narodili, ale celá slovenská verejnosť). Nesmieme sa dať prevalcovať a zastrašiť! Nesmieme sa dať pripraviť o to, čo nám patrí – nám občanom a občiankam tohto štátu! Nesmieme nechať urobiť z normálnych a slušných obyvateľov Slovenska občanov druhej kategórie, plaziacich sa popri trojmetrových múroch, obklopujúcich haciendy rýchlozbohatlíkov!“