Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

VD Gabčíkovo je podľa ministra Žigu riziková infraštruktúra

V úvode Vášho vystúpenia sme sa dozvedeli, že Vodné dielo Gabčíkovo je najväčšia investícia, ktorá má negatívne dopady a komplikuje život obyvateľom odrezaných obcí a zároveň, že je to riziková infraštruktúra (inými slovami bezpečnostné riziko). Som rád, že ste to priznali, pán minister.

V súvislosti so spomenutým vodným dielom by som sa chcel opýtať, aká je jeho odhadovaná životnosť? Napríklad, na koľko rokov sa odhaduje doba zanesenia Čunovskej zdrže sedimentmi, resp. ako plánujete problém tohto zanášania riešiť? Zároveň a chcem opýtať, kto konkrétne monitoruje kvalitu vodných zdrojov ovplyvnených Vodným dielom Gabčíkovo a ako sa verejnosť môže k informáciám tohto druhu dostať?

Nazvali ste VD Gabčíkovo najväčším dielom v strednej Európe. Nezabudli ste dodať, že ide aj o najväčšiu čiernu stavbu v strednej Európe?

A ešte niečo: spomínala sa tu údajnú účasť zástupcu slovenského parlamentu na klimatickom summite v Paríži. Chcem a opýtať, kto v 27-člennej slovenskej delegácii zastupoval NR SR na tomto globálnom podujatí.