Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Tri procedurálne návrhy na úvod schôdze NR SR

 

  1. Navrhujem, aby sme požiadali vládu SR o informáciu, ako konkrétne chce riešiť problém utečencov v krajinách ich pôvodu.

Odôvodnenie: Jedným z hlavných argumentov vlády je, že problém utečencov je nevyhnutné riešiť tam, kde vzniká. Nedozvedeli sme sa však, ako konkrétne to chce slovenská vláda zabezpečiť a som si takmer istý, že sa to ani z dnešnej informácie pod b. 1 programu nedozvieme.

  1. Navrhujem, aby sme požiadali NKÚ o správu z kontroly hospodárenia v Slovenských elektrárňach.

Odôvodnenie: Národná rada iniciovala spomínanú kontrolu, a preto je logické, že by mala byť informovaná o jeho výsledkoch.

  1. Navrhujem zaradiť do programu osobitný bod venovaný hodnotám, na ktorých nám záleží a ktoré chceme chrániť.

Odôvodnenie: Stále častejšie, aj z úst politikov, počúvame o ohrození špecifických slovenských hodnôt. Preto si myslím, že by sme si mali vydiskutovať, o aké hodnoty ide a čím, resp. kým sú ohrozené.