zimné olympijské hry

Vyšiel 14. diel Kapitol z environmentálnej politiky

Kapitoly obsahujú dosiaľ nepublikované, alebo len v skrátenej či upravenej podobe publikované texty, úvahy, blogy, stanoviská, komentáre a iné príspevky, ktoré v uplynulých 37 rokoch vznikli či odzneli na tému ambície (spolu)organizovať na Slovensku zimné olympijské hry.

Štúdia ekonomickej uskutočniteľnosti ZOH 2022 - INTERPELÁCIA

Vážený pán minister, v súvislosti s avizovanou kandidatúrou Slovenskej republiky na spoluorganizovanie Zimných olympijských hier 2022 si Vás dovoľujem interpelovať so žiadosťou o poskytnutie výsledkov štúdie ekonomickej uskutočniteľnosti, návratnosti vložených investícií a dlhodobej ekonomickej udržateľnosti celého projektu ZOH 2022.

Zimné olympijské hry 2022 - INTERPELÁCIA

Vážený pán minister, dovoľujem si Vás interpelovať vo veci ekologicko-environmentálnych aspektov Zimných olympijských hier 2022 (ZOH), keďže rozhodnutie kandidovať na ne nedávno verejne oznámil predseda Vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico.

Utópia zvaná tatranská olympiáda nie je nová

V januári 2013 predseda vlády SR Robert Fico vyhlásil, že prijíma ponuku poľskej strany na spoločnú kandidatúru Poľska a Slovenska na usporiadanie ZOH. Urobil tak ešte predtým, ako by o tejto záležitosti rokovala Vláda SR, o Národnej rade ani nehovoriac.

Zimné olympijské hry a príroda

Tlačová správa k pracovnému stretnutiu s diskusiou na tému Zimné olympijské hry a príroda s podtitulom Má mať politika prednosť pred odbornosťou?

POZVÁNKA: Zimné olympijské hry a príroda

Pozvánka na podujatie, ktoré sa uskutoční v kinosále NR SR vo štvrtok 14. februára 2013 o 13:00.

Najskôr komplexná analýza, potom politické rozhodnutie!

(Procedurálny návrh poslanca Mikuláša Hubu na začiatku 14. Schôdze NR SR)

Mikuláš Huba: Avizovaná kandidatúra na ZOH – viac škody ako osohu

So znepokojením sledujem vyhlásenia predsedu vlády Roberta Fica o tom, že Slovensko sa bude spolu s Poľskom uchádzať o možnosť usporiadať Zimné olympijské hry 2022.