zimná olympiáda v Tatrách

List prezidentovi Medzinárodného olympijského výboru T. Bachovi

Mikuláš Huba upozorňuje vo svojom liste prezidenta Medzinárodného olympijského výboru, že Slovensko chce kontroverznú časť ZOH 2022 (zjazdové lyžiarske disciplíny) usporiadať na území Národného parku Nízke Tatry a s dosahom na Národnú prírodnú rezerváciu Demänovská dolina so zraniteľným krasovým systémom medzinárodného významu, čo by bolo o.i. v rozpore aj s Olympijskou chartou.

Ad: Ad: O olympijskom šialenstve (2. 5.)

Téma slovenskej kandidatúry či participácie na zimných olympijských hrách (ZOH) je vari jediná, kde sa s pánom primátorom Slafkovským zásadne názorovo rozchádzame. Ale poďme priamo k jeho textu, ktorým reaguje na príspevok publicistu Tomáša Forróa O olympijskom šialenstve. V prvom rade musím povedať, že inkriminovaný príspevok pána Forróa považujem za alarmujúci, ale zároveň výstižný a vcelku zodpovedajúci realite. Z toho je jasná aj východisková pozícia, z ktorej budem vo svojej reakcii vychádzať.

Re: Korzár: Lanovku medzi Skalnatým plesom a Hrebienkom stopli

Tatranskí poslanci zamietli aj plány na novú zjazdovku a parkoviská v Tatranskej Lomnici.

Namiesto istôt hazard a skaza

Ako predseda vlády ste 26. februára 2014 hlasovali za definitívne pripojenie sa Slovenska ku kandidatúre Krakova na usporiadanie Zimných olympijských hier 2022. Dovoľte mi, vážený pán predseda vlády, aby som sa na Vás v tejto súvislosti prostredníctvom interpelácie obrátil s jedinou otázkou: čo Vám dáva právo takto hazardovať so slovenskou prírodou, ktorú by sme tu mali radi aj v čase, keď Vy už budete na politickom dôchodku a následky Vašich neuvážených rozhodnutí budú nútení/é znášať iní/é?

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vážený pán minister, ako člen vlády ste 26. februára 2014 hlasovali za definitívne pripojenie sa Slovenska ku kandidatúre Krakova na usporiadanie Zimných olympijských hier 2022. Zároveň ste tým podporili potenciálne uskutočnenie alpských lyžiarskych disciplín a s tým súvisiacu výstavbu a prevádzku ďalších prírodu zaťažujúcich a ohrozujúcich zariadení a aktivít v chránenom území národného parku Nízke Tatry s dosahom na Národnú prírodnú rezerváciu Demänovská dolina.

Je čas odísť, pán minister! Nemyslíte?

Vážený pán minister, ako člen vlády a vrcholný predstaviteľ rezortu, do kompetencie ktorého patrí aj ochrana prírody, ste 26. februára 2014 hlasovali za pripojenie sa Slovenska ku kandidatúre Krakova na usporiadanie Zimných olympijských hier 2022.

Rozhovor s Mikulášom Hubom - na tému olympiáda v Tatrách

Rozhovor o Tatrách pre Denník Šport: na otázky Róberta Kotiana odpovedá Mikuláš Huba.

Re: OH 2022: Kedy, ak nie teraz? .týždeň 13/2013

Začnem In medias res: dávno ma nič tak nesklamalo ako téma .týzdňa č. 13/2013 OH 2022: Kedy, ak nie teraz? od autorského kolektívu Andrej Bán, Eva Čobejové a Jozef Majchrák.  Aby sme sa rozumeli: dokážem tolerovať odlišný názor. Kvôli jednému príspevku nie je vždy nutné zatracovať celý časopis.  A navyše, .týždeň sa nikdy netváril ako pro-environmentálne médium, a preto nie je prekvapením, že podporuje technokratický projekt na úkor prírody, tak ako roky velebil radikálneho „antiekológa“ Václava Klausa a nekriticky dodnes preferuje „skeptického ekológa“ Lomborga.

Rozhovor rok po...

Richard Medal sa rozpráva s Mikulášom Hubom: "Pred rokom si zložil poslanecký sľub a bol si zvolený za predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Čo sa za ten rok podarilo, čo nie, čo vnímaš ako najvýznamnejšie?"

M. Huba: Informácia o aktivitách v 12. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Predloženie návrhu novely zákona o neprimeraných obchodných podmienkach (prekovanie sa uskutoční na 17. schôdzi NR SR).

* Vypracovanie a zdôvodnenie doplňujúceho návrhu k návrhu zákona o investičnej pomoci.

* Spoluautorstvo pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách.

* Predloženie návrhu na požiadanie vlády o predloženie komplexnej štúdie uskutočniteľnosti ZOH 2022 a odpočtu plnenia Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja do NR SR.

* Príprava a vedenie dvoch schôdzí Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Stránky