zelená ekonomika

Čistá energia pre budúcnosť

Správa zo stretnutia predsedov parlamentných výborov pre životné prostredie a energiu z členských štátov EÚ.

Mikuláš Huba: Čo som našiel a čo nie v návrhu štátneho rozpočtu

Keby sa na to všetko dôkladne pozrel niekto skutočne nezávislý, nezaujatý, kompetentný so snahou odhaliť všetky gorilie a iné kauzy, skryté rezervy, zbytočné úrady, sponzorovanie sponzorov, pochybné investičné stimuly, podvody a zbytočné straty, potom by náš rozpočet na rok 2013 bol prebytkový.

Vystúpenie Mikuláša Hubu, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na XXII. Sneme Únie miest Slovenska (29.6.2012)

Vážený pán prezident, vážený pán generálny sekretár,  dámy a páni, ďakujem za pozvanie!

Dovoľte, aby som sa zameral na tému miest a životného prostredia. Viem, téma je  to široká a času je málo. Takže dovoľte aspoň stručnú zmienku o niektorých vybraných problémoch, ktoré sa mi zdajú byť v tejto súvislosti najaktuálnejšie.

Z vystúpenia k návrhu vládneho zákona, ktorým sa má podporiť hospodársky rast

Opatrenia, ktoré predpokladá uskutočniť predkladaný návrh zákona, majú podporiť rast našej ekonomiky.

Rast môže mať, ako vieme, rôznu podobu. Osobne mi je oveľa sympatickejší rast kvality, ako kvantitatívny rast.

Ale nechcem v tejto chvíli príliš filozofovať. A to ani o tom, či je naša zaujatosť (ba fascinácia) zaklínadlom rastu viac cestou do raja, alebo do pekla.

Nechcem sa momentálne venovať ani kritike závádzajúceho charakteru scestných indikátorov typu HDP, ktorými rast, či údajný rast meriame.

Tlačová správa: V parlamente o Summite Rio+20 a Svetovom dni životného prostredia

RIO+20
20. júna 2012, teda 20 rokov po pamätnom Summite Zeme, sa v Rio de Janeiro začne Summit o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20. Predpokladá sa na ňom účasť najvyšších predstaviteľov členských štátov OSN, vrátane kľúčových svetových lídrov. Generálny tajomník OSN  Pan-ki-moon označil toto podujatie za udalosť, ktorá sa vyskytne raz za generáciu.

[firstchapter:V parlamente o Summite Rio+20]

Na prahu roku 2012

V roku, ktorý sa nedávno začal, sa môže sa stať čokoľvek a predchádzajúci rok nám v tomto smere poskytol nemálo ponaučení. Ale sú veci, ktoré sa dajú predpokladať takmer s istotou.

Nik asi nepochybuje o tom, že bude pokračovať diskusia o budúcnosti Eurozóny, Eura i celej Európskej únie.

Že bude stále zrejmejšie, že dlh rastie a že žiť na stále rastúci dlh sa dlhodobo nedá, že však bude stále jasnejšie aj to, že ten dlh nemá len povahu finančnú či ekonomickú, ale aj kultúrnu, ekologickú a etickú.
A že bude pokračovať nemecká revolúcia vo sfére energetiky.