utečenci

Video k "utečeneckej" diskusii na pôde NR SR

Vybrané časti diskusií, ktoré prebehli 12. novembra 2015 v rámci prednáškovo - diskusného podujatia k utečeneckej téme v kinosále Národnej rady SR, sú zverejnené na videu .týždňa s trochu provokatívnym názvom Budú naše dcéry Slovenky?

Migračná kríza 2015 - generálka na budúcnosť

So súhlasom autora MUDr. Juraja Mesíka zverejňujeme prezentáciu Migračná kríza 2015 - generálka na budúcnosť, ktorú predniesol 12. novembra 2015 na prednáškovo - diskusnom podujatí k utečeneckej kríze a jej súvislostiam na pôde Národnej rady SR.

Migračná kríza 2015, generálka na budúcnosť

Migračná kríza: V roku 2015 máme veľké šťastie

Tlačová správa z prednáškovo - diskusného podujatia, uskutočneného v Národnej rade SR 12. novembra 2015 k téme utečeneckej krízy.

Migračná kríza a jej demografické, environmentálne, bezpečnostné a iné súvislosti

Úvodné vystúpenie Mikuláša Hubu na prednáškovo – diskusnom seminári s medzinárodnou účasťou.

Z fb komunikácie o utečencoch

Teším sa, že (aspoň niektoré - najmä tie väčšie a bohatšie) slovenské farnosti poslúchnu výzvu a budú nasledovať príklad pápeža Františka a ubytujú sýrskych či iných utečencov. Vidím to ako test skutočnej kresťanskej lásky. A stále dúfam, že táto téma bude dominovať aj na Pochode za život (také naivky ako ja nepatria do politiky, však?)

 

Obzretie sa za rozpravou o utečencoch

V reakcii na vystúpenie spoločného spravodajcu k tomu bodu programu, poslanca Blahu, som povedal približne toto:

S viacerými tézami predrečníka, najmä s jeho kritikou šírenia xenofóbnych tendencií, súhlasím. Je pozoruhodné, ako tieto jeho vyhlásenia ostro kontrastujú s vyhláseniami najvyššieho predstaviteľa Smeru, Roberta Fica.

Chcem sa však venovať niečomu inému, lebo s istým znepokojením počúvam hlasy, ktoré v tejto rozprave občas zaznievajú, že údajne máme na otázku utečencov a jej riešenie viac – menej rovnaký názor (akože naprieč politickým spektrom – pozn. mh).

Zmena klímy a utečenecká kríza sú spojené nádoby

Z reakcie Mikuláša Hubu na vystúpenie Fera Šebeja v „utečeneckej rozprave“ na schôdzi NR SR

Bude ako nebolo

Z reakcie M. Hubu na vystúpenie premiéra Fica na 54. schôdzi NR SR k téme povinných utečeneckých kvót.

Z fb diskusie o utečeneckej kríze

Rasťo a ďalší, ktoré kultúrne hodnoty máte na mysli? Tie, ktoré reprezentuje Kotleba, Fico, Mečiar, Markuš, ponovembrová Matica, alebo hoci niektorí vysokí predstavitelia hlavných cirkví? Sorry, ale asi by sme si mali najskôr pozametať pred vlastným (aj hodnotovým) prahom! Apropo, zachraňovať ľudí, ktorí utekajú pred násilím a smrťou, nie je aktívna či nebodaj programová podpora imigrácie, ale elementárna ľudská povinnosť, alebo ak chcete, hasenie požiaru. Až keď ho zahasíme máme právo začať mudrovať o tom, ako mu v budúcnosti predchádzať.

Ad: imigranti...

K tomu, aby sme poskytli utečencom pred smrťou a násilím pomoc, nás zaväzujú nielen medzinárodné dohovory, ktorých je Slovensko signatárom či zmluvnou stranou, ale najmä elementárne zásady solidarity, ľudskosti a lásky k blížnemu, čiže základné princípy ako kresťanstva, ku ktorým sa hlási veľká väčšina obyvateľov Slovenska, tak aj občianskej spoločnosti, ktorú sa tu snažíme v ostatnom štvrťstoročí budovať.

Stránky