Summit Zeme

Otvorený list ministrovi ŽP p. Žigovi

"...Po desiatich mesiacoch môjho pôsobenia v NR SR musím konštatovať, že poslanci za stranu SMER-SD sa pri hlasovaní nerozhodujú na základe obsahu predložených návrhov, ale podľa straníckej príslušnosti ich predkladateľov...."

Advent a kríza po roku

Na dvere nám v týchto dňoch ruka v ruke klopú advent a kríza, podľa kancelárky Merkelovej najväčšia kríza od skončenia II. svetovej vojny. Prečo advent a krízu spomínam jedným dychom?

Dvadsať päť rokov smerovania... Kam vlastne?

(Z príspevku na česko-slovenskej konferencii o udržateľnom rozvoji, resp. ústupe v Olomouci, 8.11. 2012)
Ako každé hodnotenie, aj toto závisí od zvolených kritérií, od našich očakávaní, od ich reálnosti, od zvolenej šírky záberu, ale aj od našej hodnotiteľskej kompetentnosti a od mnohých ďalších faktorov. Inak bude tento proces hodnotiť Greenpeace, či hlbinní ekológovia, inak OSN, inak vlády, inak regionálne a miestne samosprávy, inak zainteresovaní experti a ešte inak zástupcovia biznisu. Neinak tomu bolo aj v prípade takých relatívnych vrcholov celého 25, či 40-ročného procesu, k akým nepochybne patrí Summit Zeme v Riu pred 20 rokmi, ktorý organizátori označili za dosiaľ najvýznamnejší míľnik v dejinách ľudstva a Greenpeace ho nazval akciou, na ktorej bola predaná Planéta Zem.

Prehľad aktivít v treťom mesiaci pôsobenia v NR SR

(Okrem štandardných povinností  poslanca NR SR a člena poslaneckého klubu OĽaNO) 

Josef Vavroušek: NÁVRH NA ZMĚNU USPOŘÁDÁNÍ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

V predvečer Summitu  Rio +20 zverejňujeme text návrhu Josefa Vavrouška na reformu OSN, ktorý tvoril jadro jeho pamätného vystpúpenia na pléne Rio summitu pred 20 rokmi. 

Tlačová správa: V parlamente o Summite Rio+20 a Svetovom dni životného prostredia

RIO+20
20. júna 2012, teda 20 rokov po pamätnom Summite Zeme, sa v Rio de Janeiro začne Summit o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20. Predpokladá sa na ňom účasť najvyšších predstaviteľov členských štátov OSN, vrátane kľúčových svetových lídrov. Generálny tajomník OSN  Pan-ki-moon označil toto podujatie za udalosť, ktorá sa vyskytne raz za generáciu.

[firstchapter:V parlamente o Summite Rio+20]

Stretnutie Rio+20 v Národnej rade SR

Výbor Národnej Rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike organizujú v pondelok 4. júna 2012 v priestoroch Národnej rady SR pracovné stretnutie pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Hlavným cieľom stretnutia je prediskutovať pozíciu, ktorú bude Slovenská republika zastávať na Summite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20 v Rio de Janeiro.

Pozvaní hostia:

Od Limitov rastu, cez Dobříš, Astanu až po Rio+20

Ocitli sme sa tam, kam už sme už dávnejšie smerovali: vo víre ekonomickej krízy, najväčšej za posledné desaťročia. Prečo sa to stalo a aké sú možné východiská?

Hlavný dôvod je zrejme ten, že nielen jednotlivci, ale aj celé štáty dlhodobo žili a žijú  na dlh, ktorý zrazu nemá kto splácať. Aj keď sa zväčša hovorí len o finančnom či ekonomickom rozmere tohto dlhu, rovnako alarmujúci a dlhodobo narastajúci je aj dlh vo sfére ekologickej, environmentálnej, sociálnej, kultúrnej a morálnej.

Stránky