stavebný zákon

Stanovisko Slovenského ochranárskeho snemu k poslaneckému návrhu novely stavebného zákona

S veľkým znepokojením sme prijali správu o poslaneckom návrhu novely stavebného zákona, ktorá obsahuje ustanovenia neprijateľné z hľadiska ochrany životného prostredia, udržateľného územného rozvoja, transparentnosti ako aj účasti verejnosti na rozhodovaní o záležitostiach, ktoré sa jej bezprostredne týkajú. Navyše tým, že ide o poslanecký návrh zákona, opäť sa obchádza riadny legislatívny proces, ktorým musia prejsť vládne návrhy zákonov.

Slovensko potrebuje nový stavebný zákon, musí však byť kvalitný. Namiesto neho poslanci napokon schválili právny paškvil

Nový stavebný zákon v podobe, v akej ho predložila vláda, nebolo žiaduce prijať. Bol som vnútorne presvedčený, že by bolo najlepšie o tomto návrhu vôbec nerokovať. Po konzultácii s odborníkmi som sa priklonil k miernejšej formulácii: teda k žiadosti, aby sme návrh zákona vrátili predkladateľovi na dopracovanie.

List prezidentovi vo veci novely stavebného zákona

Vážený pán prezident, ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň členovia vecne príslušných parlamentných výborov si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nepodpísali a na opätovné prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky vrátili novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Tento nebezpečný návrh by sme mali jednoznačne odmietnuť

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave o novele stavebného zákona na 54. schôdzi NR SR.

Prečo som za to, aby sme návrh stavebného zákona vrátili navrhovateľovi na dopracovanie?

Začnem hneď tým podstatným: navrhujem vrátiť návrh nového stavebného zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie (aj keď ešte radšej by som použil formuláciu: „Navrhujem, aby sme nerokovali o tomto návrhu zákona“, ale po konzultácii s tímom expertov som sa priklonil k tejto miernejšej verzii).

Tu je pár dôvodov, pre ktoré som presvedčený, že návrh zákona v takejto podobe nemôžeme prijať. Mnohé ďalšie dôvody spomenuli moji predrečníci, a preto ich nebudem opakovať:

Deficity tvorcov nového stavebného zákona

Parafráza reakcie M. Hubu na vystúpenie podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej v rozprave k vládnemu návrhu stavebného zákona.

Ak tu doteraz bola anarchia vo výstavbe, po prijatí nového stavebného zákona môže byť ešte väčšia

Predkladať návrhu nového stavebného zákona, minister Ján Počiatek, vo svojom úvodnom vystúpení a zdôvodnení svojho návrhu na pôde parlamentu viackrát zopakoval, že jedným z cieľov tohto nového zákona je zjednodušiť a urýchliť proces povoľovania stavieb.

Stavebný zákon - diskusia (Mikuláš Huba)

Aj keď uznávam, že 40 rokov starý a ikskrát novelizovaný stavebný zákon ťažko môže byť to „pravé orechové“, jedným dychom musím upozorniť na skutočnosť, ktorú by sme mohli ľahko prehliadnuť. A tou je fakt, že nový zákon nemusí byť automaticky lepší, ako ten, ktorý tu máme dnes. Áno, základný filozofia súčasného zákona vznikla ešte za „hlbokého socializmu“, ale v jeho pozadí boli skutočné osobnosti vo sfére stavebníctva, architektúry, urbanizmu, územného plánovania a ďalších relevantných disciplín.

Pripomienky k návrhu nového stavebného zákona

Vzhľadom na veľké množstvo závažných nedostatkov predloženého návrhu zákona ako aj jeho ustanovení podrobených kritike je na namieste otázka: Ako vlastne komunikovalo ministerstvo s odbornou verejnosťou z radov prakticky všetkých zainteresovaných profesií? Sú si na ministerstve vedomí, čo by vzniklo v sídlach, vo voľnej krajine, na stavebnom trhu a stavebných úradoch v prípade prijatia takéhoto zákona?

Návrh nového stavebného zákona – pripomienky

Vážený pán štátny tajomník, v nadväznosti na naše stretnutie v NR SR dňa 17. 12. 2013 a v reakcii na postup, ktorý ste ako zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na tomto stretnutí navrhli, Vám v prílohe zasielame pripomienky poslaneckého klubu OĽaNO k návrhu nového stavebného zákona.

Stránky