slovenské predsedníctvo EÚ 2016

Spomienky na budúcnosť

27. januára 1990 sa v Banskej Bystrici uskutočnil ustanovujúci zjazd slovenskej Strany zelených. Tým sa vo farebnom spektre politickej scény na Slovensku oficiálne objavila aj zelená farba.  O niekoľko mesiacov neskôr – po parlamentných voľbách v roku júni 1990 – vznikol historicky prvý poslanecký klub Zelených v slovenskom parlamente.  Jeden z jeho členov, ako jediný nekoaličný poslanec, sa stal predsedom Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody.

Z vystúpenia M. Hubu v bode Písomné odpovede členov vlády na interpelácie poslancov NR SR na 29. schôdzi NR SR 6. 2. 2014

134-copy_0

...V uplynulom období som predsedovi a ostatným členom vlády adresoval dovedna sedem interpelácií. Zoznam odpovedí na ne v chronologickom poradí sa dá nájsť v tlači 817, ktorú máme na svojich laviciach.

Začnem, ak dovolíte, odpoveďou  na moju interpeláciu z  11. novembra 2013, ktorú som adresoval  predsedovi vlády a v ktorej sa písalo:

„Vážený pán predseda vlády,

Prečo nechcete povedať, čo ponúkneme Európe v roku 2016?

Vážený pán predseda vlády,
v uplynulých mesiacoch som v Národnej rade Slovenskej republiky viackrát podal procedurálny návrh, aby NR SR požiadala vládu predložiť do národnej rady správu o stave prípravy Slovenskej republiky na predsedníctvo v Európskej únii, ktorého sa Slovensko ujme v druhom polroku 2016.