Rozhovory

Rok 2014 z pohľadu poslanca Mikuláša Hubu

 

 

view

Začnem takou veľmi všeobecnou otázkou: aký to bol rok?

Životné prostredie 1989 vs. 2014

Odpovede Mikuláša Hubu na otázky TA SITA.

IDE O TRAUMATIZOVANIE SPOLOČNOSTI?

Ťažba uránu na území Slovenska sa stretla s odmietavým stanoviskom. Priaznivé životné prostredie a z toho vyplývajúci dobrý zdravotný stav sa stali dominantnými argumentmi pre viacerých. Bližšie informácie už v nasledujúcom rozhovore s poslancom NR SR a členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie MIKULÁŠOM HUBOM, ktorý pripravila redaktorka Parlamentného kuriéra Anna Komová.

Vrátna týchto dní...

Pred pár dňami sa ma redaktor RTVS opýtal na môj názor na aktuálnu kauzu Vrátna a na to, či výruby, zjazdovky, lanovky a pod. mohli, alebo nemohli mať vplyv na to, čo sa tam stalo.

Tu je voľný prepis mojej improvizovanej odpovede:

Anketa organizátoriek Festivalu Divadelná Nitra: Načo umenie – odpovede Mikuláša Hubu, júl 2014

Čo  je umenie? Aká je/môže byť jeho definícia, vymedzenie?

Každý si umenie asi definuje viac – menej podľa seba. Pre mňa umenie je niečo, čo potrebujem k životu takmer ako vzduch.

Aké sú úlohy, poslanie, zmysel umenia?

Umenie z nás robí ľudí.

Čo umenie môže poskytovať? Čím je jedinečné?

Slovensko v protismere

Rozhovor redaktorov časopisu 7. generace Zuzany Vlasatej a Víta Kouřila s ochranárom a poslancom NR SR Mikulášom Hubom, ktorý vyšiel v októbri 2013.

Príroda je neprenosná, výroba elektriny áno – rozhovor s Mikulášom Hubom

V schválenej vládnej Koncepcii využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030 sa ráta s výstavbou malých vodných elektrární (MVE) až v 368 profiloch na riekach po celom Slovensku. Na vážne nedostatky koncepcie dlhší čas upozorňujú rôzne štátne orgány ochranári, vedci, vodáci, rybári aj občania. Zatiaľ to nepomáha.

Rozhovor s Mikulášom Hubom - na tému olympiáda v Tatrách

Rozhovor o Tatrách pre Denník Šport: na otázky Róberta Kotiana odpovedá Mikuláš Huba.

Stránky