Robert Fico

Najdokonalejší poriadok je skaza

Reakcia poslanca M. Hubu na vystúpenie predsedu vlády R. Fica na 59. schôdzi NR SR, 11. 12. 2015.

Bude ako nebolo

Z reakcie M. Hubu na vystúpenie premiéra Fica na 54. schôdzi NR SR k téme povinných utečeneckých kvót.

Interpelácia predsedu vlády SR: predmet rokovania s Vladimírom Putinom

Vážený pán predseda vlády, nedávno ste dvakrát navštívili Moskvu a rokovali s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom, čo kontrastuje s postojom veľkej väčšiny predstaviteľov členských štátov Európskej únie, ktorí sa od chvíle anexie Krymu stretnutiam s ruským prezidentom vyhýbajú.

Odpoveď na interpelácie M. Hubu vo veci kaštieľa v Moravanoch

Na interpelácie poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci kaštieľa v Moravanoch (interpelácia adresovaná predsedovi vlády SR TU a interpelácia adresovaná ministru kultúry TU) odpovedali:

predseda vlády SR Robert Fico:

Odpoveď na interpeláciu č. 14 Tlač č. 1542

Kaštieľ v Moravanoch: interpelácia predsedu vlády

Vážený pán predseda vlády, ako právnik určite dobre viete, že v zmysle zákona za stav pamiatky zodpovedá v prvom rade jej vlastník. Významnou kultúrnou pamiatkou je aj NKP Kaštieľ v Moravanoch. Je zrejmé, že vlastník uvedeného objektu svojím ignorantským postojom k tejto významnej pamiatke spôsobil obrovské kultúrne i hospodárske škody a zároveň flagrantne porušil zákon.

Obama vs. Fico

Barack Obama na Deň Zeme verejne vyhlásil, že niet väčšej hrozby pre našu planétu, ako je globálna zmena klímy.

Mr. Fico a spol. majú opačný názor - preto podporujú dnes už klasické - lepšie povedané anachronické -  zdroje energie, vrátane spaľovania vysoko toxického hnedého uhlia a lignitu na Hornej Nitre, namiesto energetických úspor a zvyšovania energetickej efektívnosti, ktorá je u nás stále ešte žalostne nízka (v prepočte na jednotku HDP 2 - 3 krát nižšia ako v technologicky vyspelých krajinách).

Interpelácia vo veci kaštieľa v Rusovciach - adresát: predseda vlády SR

Vážený pán predseda vlády, pokiaľ som dobre informovaný, vlastníkom Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Kaštieľ v Rusovciach je Vláda Slovenskej republiky. Ako právnik určite dobre viete, že v zmysle zákona za stav pamiatky zodpovedá v prvom rade jej vlastník. Je zrejmé, že vlastník uvedeného objektu svojím ignorantským postojom k tejto významnej pamiatke spôsobil obrovské kultúrne i hospodárske škody a zároveň flagrantne porušil zákon.

Bezpečnosť ukrajinských jadrových elektrární: Poslanec NR SR Mikuláš Huba apeluje na predsedu vlády SR Roberta Fica

Žiadam vládu SR a Vás osobne, aby ste vo vzťahu k Ukrajine aj príslušným medzinárodným inštitúciám s maximálnym dôrazom a naliehavosťou uplatnili práva Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohovoru z Espoo a nedovolili predĺžiť prevádzku 15 ukrajinských jadrových reaktorov bez uskutočnenia cezhraničného posúdenia vplyvov na životné prostredie, v zmysle príslušných medzinárodných a slovenských právnych predpisov.

M. Huba: Reakcia na odpovede členov vlády na interpelácie (február 2015)

Ešte predtým, ako zaujmem stanovisko k odpovediam členov vlády na moje dve interpelácie, vyjadrím sa, ak dovolíte, k odpovediam  pána premiéra na sťažnosť, s ktorou som sa na neho obrátil vo veci porušenia zákona o rokovacom poriadku Národnej rady zo strany ministra životného prostredia, pána Petra Žigu, ktorý opakovane nedodržal zákonom  stanovenú 30-dňovú lehotu na odpoveď na moje interpelácie. Neprekročil túto veľmi benevolentne - stanovenú lehotu o deň či o dva, čo by som ešte vedel pochopiť a tolerovať, ale hneď o niekoľko týždňov!!!

Stránky