RIO +20

Ekoblog č. 23 (kapitola Výročia): 40 rokov Rímskeho klubu – osobná reflexia

Marec 2012: Nielen jednotlivci, ale aj celé štáty dlhodobo žili a žijú na dlh, ktorý zrazu nemá kto splácať. Aj keď sa zväčša hovorí len o finančnom či ekonomickom rozmere tohto dlhu, rovnako alarmujúci a dlhodobo narastajúci je aj dlh vo sfére ekologickej, environmentálnej, sociálnej, kultúrnej a etickej. Táto situácia dozrievala dlho, avšak tí, ktorí mali v rukách moc, si pred ňou zatvárali oči a odmietali reagovať na varovné signály a prognózy.

Čistá energia pre budúcnosť

Správa zo stretnutia predsedov parlamentných výborov pre životné prostredie a energiu z členských štátov EÚ.

Aby vlády nerozhodovali kabinetne

Z vystúpenia na stretnutí predsedov parlamentných výborov EÚ pre životné prostredie a energiu v Dubline, 13. 5. 3013.

Prehľad aktivít v treťom mesiaci pôsobenia v NR SR

(Okrem štandardných povinností  poslanca NR SR a člena poslaneckého klubu OĽaNO) 

Z vystúpenia k návrhu vládneho zákona, ktorým sa má podporiť hospodársky rast

Opatrenia, ktoré predpokladá uskutočniť predkladaný návrh zákona, majú podporiť rast našej ekonomiky.

Rast môže mať, ako vieme, rôznu podobu. Osobne mi je oveľa sympatickejší rast kvality, ako kvantitatívny rast.

Ale nechcem v tejto chvíli príliš filozofovať. A to ani o tom, či je naša zaujatosť (ba fascinácia) zaklínadlom rastu viac cestou do raja, alebo do pekla.

Nechcem sa momentálne venovať ani kritike závádzajúceho charakteru scestných indikátorov typu HDP, ktorými rast, či údajný rast meriame.

Stretnutie Rio+20 v Národnej rade SR

Výbor Národnej Rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike organizujú v pondelok 4. júna 2012 v priestoroch Národnej rady SR pracovné stretnutie pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Hlavným cieľom stretnutia je prediskutovať pozíciu, ktorú bude Slovenská republika zastávať na Summite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20 v Rio de Janeiro.

Pozvaní hostia:

Stretnutie predsedov výborov pre životné prostredie a zahraničných výborov parlamentov členských krajín EÚ

Správa z pracovnej cesty do Kodane, 13. - 15. máj 2012

Stretnutia predsedov výborov pre životné prostredie a zahraničných výborov parlamentov členských krajín EÚ, ktoré sa uskutočnilo v Kodani v dňoch 14. – 15. mája 2012, sa zúčastnili:

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.  –  predseda výboru
Ing. Milan Lukáč  –  tajomník výboru