Reportáže

Od krásy histórie k sile konkrétnej pomoci: Začalo to Jánošíkom

V marci tohto roku zorganizoval poslanecký klub Obyčajných v spolupráci s obcou Utekáč  netradičné podujatie s názvom Jánošíkova skrýša. Nedávna prírodná katastrofa v  doline Rimavice ukázala, že táto spolupráca má hlbšie základy.

Stránky