Práca poslanca

Podnet Slovenskej inšpekcii ŽP: legálnosť výstavby asfaltovej komunikácie v CHKO Biele Karpaty?

Podnet poslanca Mikuláša Hubu adresovaný Slovenskej inšpekcii životného prostredia vo veci legálnosti výstavby asfaltovej komunikácie z obce Červený Kameň na Vršatec a vo veci zákonnosti postupov príslušných stavebných úradov.

Inšpekcia konala aj na náš podnet

Uverejňujeme odpoveď Slovenskej inšpekcie životného prostredia na podnet vo veci stavebného úradu obce Badín pri vydávaní rozhodnutia na stavbu "Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov a kompostáreň Badín".

SIZP_Badin_130711

M. Huba: Informácia o aktivitách v 17. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Príprava nových zákonov a pozmeňujúcich návrhov.

* Procedurálny návrh na doplnenie programu v úvode 23. schôdze NR SR.

* Správa o stretnutí predsedov parlamentných výborov členských štátov EÚ pre záležitosti vidieka v litovskom Vilniuse.

* Príprava a vedenie dvoch schôdzí Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

* Priebežné manažovanie činnosti Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (VPŽP), vybavovanie agendy a pod.

* Viacero interpelácií adresovaných členom vlády SR.

Európa a my: téma len pre vyvolených?

V svojom procedurálnom návrhu na úvod 23. schôdze NR SR som navrhol, aby parlament prijal uznesenie, ktorým žiada vládu SR, aby ešte na túto schôdzu Národnej rady predložila:

a/ Správu o príprave Partnerskej dohody SR s Európskou komisiou na roky 2014 – 2020 ako aj o príprave na ňu nadväzujúcich operačných programov.

b/ Správu o príprave slovenského predsedníctva EÚ v druhom polroku 2016.

Zároveň som žiadal, aby sa o oboch týchto návrhoch hlasovalo samostatne.

List eurokomisárovi

Vážený pán komisár Potočnik, v nadväznosti na našu predchádzajúcu korešpondenciu, týkajúcu sa dopadov plánovanej výstavby diaľnice D1, úsek Turany – Hubová, by som Vás rád poinformoval o aktuálnom vývoji situácie.

Podporujeme hromadnú pripomienku k novele zákona o vodách

Skupina poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sa podpísala pod hromadnú pripomienku združenia VIA IURIS a združenia Slatinka k novele zákona o vodách. Obom združeniam sa podarilo prekročiť potrebný minimálny počet 500 podporovateľov na to, aby bol prekladateľ zákona, v tomto prípade Ministerstvo životného prostredia SR, povinný zvolať rozporové rokovanie k uplatneným pripomienkam. „V súlade s autormi hromadnej pripomienky vidíme v tomto zákone viaceré vážne riziká. Zhodujeme sa v dvoch hlavných výhradách.

Správa z pracovnej cesty do Vilniusu

Správa zo stretnutia predsedov parlamentných výborov pre záležitosti vidieka  z členských štátov EÚ vo Vilniuse 21. - 22. júla 2013:

Vilnius_Sprava_z_pracovnej_cesty

M. Huba: Informácia o aktivitách v 16. mesiaci pôsobenia v NR SR

Súhrn práce poslanca Národnej rady SR prof. Mikuláša Hubu za mesiac júl 2013,

M. Huba: Informácia o aktivitách v 15. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad mesačnej práce poslanca NR SR za mesiac jún 2013.

Nepodpíšte vyvlastňovací zákon!

Žiadosť poslancov M. Hubu a M. Kadúca s podporou ostatných členiek a členov poslaneckého klubu OĽaNO prezidentovi SR vrátiť „vyvlastňovací“ zákon do NR SR

Stránky