Práca poslanca

Úsilie o záchranu Kraľovianskej úžiny sa nekončí

V odpovedi na sťažnosť, týkajúcej sa projektu výstavby úseku diaľnice D1 Turany – Hubová na Slovensku...

List prezidentovi Medzinárodného olympijského výboru T. Bachovi

Mikuláš Huba upozorňuje vo svojom liste prezidenta Medzinárodného olympijského výboru, že Slovensko chce kontroverznú časť ZOH 2022 (zjazdové lyžiarske disciplíny) usporiadať na území Národného parku Nízke Tatry a s dosahom na Národnú prírodnú rezerváciu Demänovská dolina so zraniteľným krasovým systémom medzinárodného významu, čo by bolo o.i. v rozpore aj s Olympijskou chartou.

List eurokomisárke pre zmenu klímy Connie Hedegaard

Mikuláš Huba a Juraj Mesík vyzývajú eurokomisárku pre zmenu klímy a ďalších kompetentných, aby pomoc Ukrajine v oblasti energetiky orientovali do sféry energetických úspor a zvyšovania energetickej efektívnosti.

Chceme vedieť a hovoriť o garážach pod Hradom

Procedurálny návrh M. Hubu na začiatku 35. schôdze NR SR, 13.5.2014.

Poslanecká iniciatíva: výstava Františka Guldana v NR SR

Obraciame sa na Vás, pán predseda NR SR, s návrhom, aby sa výstava uskutočnila vo výstavnom priestore vestibulu hlavnej budovy NR SR počas májovej a júnovej schôdze parlamentu.

List prezidentovi SR vo veci zákona o ochrane prírody a krajiny

Vážený pán prezident, dňa 6. decembra 2013 sme si dovolili obrátiť sa na Vás s listom obsahujúcim žiadosť o nepodpísanie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony pod parlamentnou tlačou č. 726 (ďalej len „novela zákona“).

Skládka Žilina Považský Chlmec - zadosťučinenie miestnym aktívnym občanom

S radosťou prinášame informáciu od občanov združených v OZ Budúcnosť Považského Chlmca. Citujeme:

Stránky