Práca poslanca

M. Huba: Informácia o aktivitách v 31. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad aktivít poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci október 2014.

Sťažnosť premiérovi na člena Vlády SR

Vážený pán predseda vlády, podávam týmto sťažnosť na člena Vami vedenej vlády, ministra životného prostredia pána Petra Žigu, ktorý opakovane porušil príslušné ustanovenie Zákona o rokovacom poriadku NR SR (350/1996 Z. z.), podľa ktorého je interpelovaný člen vlády povinný do 30 dní odpovedať na interpeláciu poslanca/poslankyne NR SR.

M. Huba: Návrhy na doplnenie programu schôdze

Navrhujem doplniť do programu 39. schôdze NR SR dva nové body:

1. Informáciu vlády o stave rokovaní medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou o  operačných programoch v rámci nového Programového obdobia EÚ na roky 2014 – 2020.

2. Informáciu vlády o jej postoji a aktivitách vo vzťahu k pripravovanej Partnerskej dohode  známej pod skratkou TTIP (z angl. Transatlantic Trade and Investment Partnership).

List európskej komisii: Podpora lazníckeho osídlenia na Slovensku

...Jediný spôsob, ako zabrániť nenávratnému zániku jedinečnej lazníckej krajiny na Slovensku, je prijať legislatívne nástroje, právne normy a manažmentové opatrenia, ktoré by podporili pôvodný tradičný spôsob života a hospodárenia lazníckeho obyvateľstva. Súbežne s týmto listom pripravujeme návrh lazníckeho zákona, ktorý by pomohol stabilizovať posledných lazníckych „mohykánov“ a zachoval tak pre Slovensko a Európu tento jedinečný fenomén...

M. Huba: Informácia o aktivitách v 30. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad aktivít poslanca NR SR M. Hubu v septembri 2014.

Kyanidová ťažba a nový eurokomisár Karmenu Vella

List poslancom a poslankyniam Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku.

Kontrarevolúcia...

Procedurálny návrh poslanca Mikuláša Hubu na úvod 37. schôdze NR SR.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 29. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad aktivít poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci august 2014.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 28. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad poslaneckých aktivít Prof. Mikuláša Hubu v mesiaci júl 2014.

Eurofondy musíme efektívne plánovať, využívať a kontrolovať

Poslanec Mikuláš Huba doručil ministrovi životného prostredia "Požiadavky a odporúčania k Operačnému programu Kvalita životného prostredia".

Stránky