Práca poslanca

Reakcie poslanca Mikuláša Hubu k vystúpeniam poslancov a poslankýň na 2. schôdzi NR SR

K vystúpeniu poslanca Nagya:
Chcel by som oceniť niektoré pozitívne zmeny, ku ktorým došlo počas jeho pôsobenia vo funkcii ministra životného prostredia – za všetky by som spomenul aspoň zlepšenie komunikácie s mimovládnymi organizáciami.
Teraz pár poznámok k tomu, čo hovoril:

Prehľad aktivít v prvom mesiaci pôsobenia v NR SR

Mikuláš Huba

V snahe predísť obavám voličov, ostatných občanov, médií a ďalších z toho, či nepoberám svoj plat neoprávnene, rozhodol som  sa každomesačne predkladať stručnú informáciu o svojich poslaneckých aktivitách za uplynulý mesiac. Dúfam, že tak urobia aj iní.

 

4.4.2012:

Z vystúpenia poslanca Mikuláša Hubu k Programovému vyhláseniu vlády

Z vystúpenia poslanca Mikuláša Huba na pléne NR SR v rozprave k Programovému vyhláseniu vlády na tému Vzdelávanie a veda (4.5.2012) citujeme:

Väčšinu života som strávil v službách Slovenskej akadémie vied, a preto mi dovoľte pár poznámok k stavu a perspektívam našej vedy. Aj keď financie nie sú všetko, predsa len úplne bez peňazí sa (ani) veda robiť nedá.

Dnes sme – čo sa týka financovania vedy štátom – úplne na chvoste Európskej únie!

Obyčajní ochranári kritizujú vymenovanie nového šéfa Vodohospodárskej výstavby š.p.

Obyčajní ochranári z OĽaNO sú znepokojení zo spôsobu, akým bol Ladislav Lazár poverený vedením Vodohospodárskej výstavby š.p. (VV).

Spôsob, akým ho minister životného prostredia Peter Žiga dosadil do vedenia VV je v rozpore so zmyslom a duchom zákona o štátnom podniku, čo dáva tušiť, že napriek pekne znejúcim vyhláseniam proti korupcii a klientelizmu opäť nerozhoduje odbornosť a rešpekt voči zákonom, ale stranícka príslušnosť a osobné preferencie.

Z vystúpenia poslanca Mikuláša Hubu v rozprave k Programovému vyhláseniu vlády na pléne NR SR (3. 5. 2012)

Mikuláš Huba

Inflácia sľubov a pekných slov
Nedostatok sľubov sa programovému vyhláseniu vyčítať určite nedá. Keď však každému sľúbime všetko, potom reálne hrozí, že (takmer) každý môže byť napokon sklamaný. Tým nechcem povedať, že by som to sklamanie niekomu želal.

Otvorme parlament ľuďom

Informácia zo stretnutia poslancov a poslankýň NR SR s mimovládnymi organizáciami

Iniciatíva proti čiernym stavbám

Poslanec Mikuláš Huba uskutočnil 25.4.2012 poslanecký prieskum na Stavebnom úrade Bratislava - Staré Mesto a zaujímal sa o prax dodatočného schvaľovanie čiernych stavieb a zmien stavby pred dokončením v súvislosti s anarchiou vo výstavbe v centre Bratislavy.

"Bratislava otvorene" u predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

V utorok (24.4.2012) prijal predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláš Huba zástupcov Iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) na ich žiadosť.

Ospravedlnenie

V uplynulých rokoch bol z rezortu životného prostredia bezdôvodne prepustený celý rad odborne zdatných a zásadových pracovníkov (riaditelia a pracovníci národných parkov, inšpektori životného prostredia, kompetentní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia, vedúci odborov MŽP a ďalší).

Dialo sa tak najmä počas pôsobenia nominantov Slovenskej národnej strany vo vedení tohto rezortu, ale aj neskôr. Nespravodlivo postihnutým pracovníkom sa za to nikto kompetentný dosiaľ verejne neospravedlnil.

Zamyslenie a prosba

Želám Vám pekné veľkonočné ráno,

4. apríla sa voľbami predsedu a podpredsedov NR SR a následne aj predsedov parlamentných výborov ako keby definitívne skončili tohtoročné parlamentné voľby a konečne vieme, na čom sme. Som rád, že ten ponúkaný vysoký politický post ma "obišiel" a zároveň beriem ako zaujímavú výzvu a možnosť sebarealizácie náročnú funkciu, do ktorej som bol zvolený. Teší ma, že mojím podpredsedom sa stal statočný lesník a výborný človek - Ing. Ján Mičovský.

Stránky