Práca poslanca

Reakcia na sťažnosť občanov Ružomberka - Hrboltovej

Obyvatelia Ružomberka, miestnej časti Hrboltová nás v roku 2013 informovali o dlhodobo sa vyskytujúcom silnom až neznesiteľnom sporadicky sa vyskytujúcom zápachu, ktorý podľa ich úsudku pochádza z ČOV nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti obývanej zóny. Ide o veľkú čističku, do ktorej ústia odpadové vody z mesta Ružomberok, vrátane odpadových vôd spoločnosti SCP - MONDI, ktorej podiel na využívaní kapacity čističky predstavuje údajne až 90%.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 37. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad činnosti poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci apríl 2015.

O čo nám išlo pri zákone o odpadoch?

Prehľad hlavných myšlienok, pripomienok a pozmeňovacích návrhov poslanca NR SR Mikuláša Hubu s kolegami a odborníkmi z praxe pri novelizácii zákona o odpadoch.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 36. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad činnosti poslanca NR SR Mikuláša Hubu v mesiaci marec 2015.

Stretnutie s eurokomisárom pre zdravie a bezpečnosť potravín

Zo stretnutia členov Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a ďalších poslancov NR SR s eurokomisárom pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisom Andriukaitisom z Litvy.

img_1062

M. Huba: Informácia o aktivitách v 35. mesiaci pôsobenia v NR SR

Prehľad činnosti poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo februári 2015.

Stránky