Peter Kažimír

Interpelácia ministra financií vo veci EkoIuventy

Vážený pán podpredseda vlády a minister financií, predpokladám, že Vám je známy často medializovaný spor okolo budovy Iuventy – slovenského inštitútu mládeže a priľahlých pozemkov na Búdkovej 2 v bratislavskej Mestskej časti Staré Mesto.

M. Huba: Reakcia na odpovede členov vlády na interpelácie (február 2015)

Ešte predtým, ako zaujmem stanovisko k odpovediam členov vlády na moje dve interpelácie, vyjadrím sa, ak dovolíte, k odpovediam  pána premiéra na sťažnosť, s ktorou som sa na neho obrátil vo veci porušenia zákona o rokovacom poriadku Národnej rady zo strany ministra životného prostredia, pána Petra Žigu, ktorý opakovane nedodržal zákonom  stanovenú 30-dňovú lehotu na odpoveď na moje interpelácie. Neprekročil túto veľmi benevolentne - stanovenú lehotu o deň či o dva, čo by som ešte vedel pochopiť a tolerovať, ale hneď o niekoľko týždňov!!!

Plytvanie verejnými zdrojmi: odpoveď ministra financií na interpeláciu

Zverejňujeme až príliš stručnú odpoveď ministra financií Petra Kažimíra na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu, týkajúcu sa plytvania verejnými zdrojmi.

Výstavba garáží v areáli Bratislavského hradu: odpoveď ministra financií na interpeláciu

Zverejňujeme odpoveď ministra financií Petra Kažimíra na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci výstavby garáží v areáli Bratislavského hradu.

Financovanie SAV: odpoveď ministra financií na interpeláciu

Na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu, adresovanú ministrovi financií Petrovi Kažimírovi (text interpelácie tu) prišla nasledovná odpoveď:

SAV_intpel_MF_141112_odp_Kazimir

Plytvanie verejnými zdrojmi a štátny rozpočet - interpelácia ministra financií

Vážený pán minister, v rozprave k návrhu na odvolanie predsedu vlády SR, pána Roberta Fica, odznelo veľké množstvo konkrétnych príkladov toho, ako sa na Slovensku plytvá verejnými zdrojmi. Ako členovi - a dokonca podpredsedovi - slovenskej vlády sú Vám mnohé tieto prípady pravdepodobne známe.

Výstavba garáží v areáli Bratislavského hradu - interpelácia ministra financií

Vážený pán minister, dovoľte mi, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa aktuálnej výstavby garáží v areáli Bratislavského hradu:

Financovanie SAV: interpelácia ministra financií P. Kažimíra

Vo všetkých akademických stanoviskách a vyhláseniach sa ako refrén opakuje, že navrhnutý a vládou schválený rozpočet na budúci rok je pre SAV likvidačný. Z toho mi logicky vyplýva niekoľko otázok na Vás, vážený pán minister financií, keďže Vy a Vami vedený rezort ste za návrh rozpočtu zodpovední:

Ako sa plní program vlády v rezorte financií?

Interpelácia ministra financií SR k plneniu programového vyhlásenia vlády.

Štúdia ekonomickej uskutočniteľnosti ZOH 2022 - INTERPELÁCIA

Vážený pán minister, v súvislosti s avizovanou kandidatúrou Slovenskej republiky na spoluorganizovanie Zimných olympijských hier 2022 si Vás dovoľujem interpelovať so žiadosťou o poskytnutie výsledkov štúdie ekonomickej uskutočniteľnosti, návratnosti vložených investícií a dlhodobej ekonomickej udržateľnosti celého projektu ZOH 2022.