Návrhy zákonov

Nádejný neúspech

To, že návrh zákona o podpore, ochrane a odmeňovaní bojovníkov s korupciou z dielne Obyčajných neprešiel v snemovni do druhého čítania je priamou škodou pre celú krajinu.

Keď už odpadov nebude menej, nech ich aspoň nie je viac

M. Huba: zdôvodnenie návrhu novely zákona o neprimeraných obchodných podmienkach

Poslanci chcú zabrániť rozkrádaniu najcennejšieho prírodného dedičstva

Poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Ján Mičovský, Miroslav Kadúc, Mikuláš Huba spolu s opozičným poslancom Radoslavom Procházkom opäť predkladajú návrh zákona, ktorý komplexne definuje osobitné postavenie štátneho podniku  Lesy SR, správcu nášho najcennejšieho prírodného národného dedičstva.

Chceme, aby investičná pomoc pomáhala (aj) životnému prostrediu

Som presvedčený, že by sme mali k tejto problematike pristupovať nielen reštriktívne, ale aj proaktívne. Inými slovami, investičná pomoc by nielenže nemala poškodzovať životné prostredie, ale mala by ho aj zlepšovať.

Poslanec Mikuláš Huba: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o geologických prácach v znení neskorších predpisov

Predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom predkladaného návrhu zákona je upustiť od požiadavky na odbornú spôsobilosť v prípade základného geologického výskumu, ktorú musí mať odborne spôsobilá osoba na vykonávanie geologických prác, keďže zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „geologický zákon“) za geologický výskum považuje tak základný geologický výskum, ako aj regionálny geologický výskum.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH k vládnemu návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Vládny návrh zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

Mikuláš Huba: Správu lesov v národných parkoch treba zveriť rezortu životného prostredia

Poslanec hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Mikuláš Huba pripravuje návrh novely kompetenčného zákona, ktorým chce zabrániť schizofrénii v spravovaní TANAP-u a ďalších národných parkov na Slovensku.

Z vystúpenia na 3. schôdzi NR SR k návrhu zákona o hmotnej núdzi

Aj mne sa páči filozofia a v rozhodujúcej miere aj obsah predloženého návrhu zákona. Zvlášť by som vyzdvihol multiplikačný efekt, ktorý sľubuje.

Na jednej strane je tu obrovské kvantum práce, ktorá na Slovensku čaká na toho, kto ju urobí: hygiena miest a obci, zber, separácia a recyklácia odpadov,  protipovodňová ochrana,  práca v lesoch a na poliach, živočíšna výroba, pomocné práce, jednoduchšie remeslá...

Na druhej strane je to rastúce množstvo ľudí bez práce. Keby zákon pomohol vyriešiť  iba túto anomáliu, stálo by ho za to podporiť.

Stránky