Návrhy zákonov

Pozmeňovák k ochrane prírody a krajiny I.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu, Martina Fecka a Jána Mičovského

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(tlač 726)

Lesy sú vec verejná a otázka existenčná

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu poslaneckej novely lesného zákona na 25. schôdzi NR SR.

Zdôvodnenie NOVELY ZÁKONA O OVZDUŠÍ (2. časť)

Z vystúpenia poslanca M. Hubu na 25. schôdzi NR SR v rozprave k návrhu novely zákona o ovzduší.

Aby ľudia vedeli, čo dýchajú: tu a teraz

134-copy_0

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.  predkladáme spolu s kolegom Mičovským na práve prebiehajúcu schôdzu  NR SR a mal by byť prerokovaný v najbližších dňoch.

Lesy sú oveľa viac ako len fabrika na drevo

Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,  predkladáme v zostave: Ján Mičovský, Mikuláš Huba, Martin Fecko, Miroslav Kadúc a Helena Mezenská na práve prebiehajúcu 25. Schôdzu NR SR.

Zabráňme tunelovaniu pozemkových spoločenstiev!

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Martin Fecko, Ján Mičovský, Helena Mezenská a Mikuláš Huba.

Kto podporil zápach a odpad?

Poslanci a poslankyne za Smer-SD (a v niektorých prípadoch nielen oni) sa priznali, že chcú, aby Slovensko bola zapáchajúca krajina pokrytá nelegálnymi skládkami odpadov. Zároveň si neželajú, aby tomu mohli občania reálne zabrániť. O tom, ako kto hlasoval o príslušných návrhoch zákonov sa dá dozvedieť na www.nrsr.sk.

Aby nadmerný priemyselný zápach neznižoval kvalitu nášho života

Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.  predkladám spolu s kolegom Jánom Mičovským.

Zákon proti čiernym skládkam, v prospech ľudí, prírody a krajiny

Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predkladáme v zostave Mikuláš Huba, Miroslav Kadúc a Peter Pollák.

Aspoň v nedeľu nám dajte pokoj!

Zdôvodnenie poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa Zákona SNR o priestupkoch.

Stránky