Ministerstvo životného prostredia SR

Otvorený list ministrovi ŽP p. Žigovi

"...Po desiatich mesiacoch môjho pôsobenia v NR SR musím konštatovať, že poslanci za stranu SMER-SD sa pri hlasovaní nerozhodujú na základe obsahu predložených návrhov, ale podľa straníckej príslušnosti ich predkladateľov...."

POZVÁNKA: Zimné olympijské hry a príroda

Pozvánka na podujatie, ktoré sa uskutoční v kinosále NR SR vo štvrtok 14. februára 2013 o 13:00.

MVE na Hrone: Malé výkonom, veľké možnými škodlivými dôsledkami

Tlačová správa k problematike výstavby "malých" vodných elektrární na rieke Hron.

Vodné dielo Slatinka - interpelácia

Najzásadnejšia je otázka, prečo ministerstvo, ktoré má povinnosť prírodu chrániť, podporuje jej devastáciu, a to aj v prípade vzácnych území európskeho významu? V tomto konkrétnom prípade som totiž predpokladal, že po 18 rokoch polemík na tému VD Slatinka bude dostatočne jasné - a to v prvom rade MŽP SR a ŠOP SR - prečo je prírodu a krajinu v lokalite Slatina potrebné chrániť, a nie zničiť.

Našu prírodu nechránime príliš, ale príliš málo

Z vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave k novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (CITES).

Diaľnica D1: Čo je ekologické, je aj ekonomické

Poslanci NR SR Mikuláš Huba a Martin Fecko spolu s nezávislými expertmi Jánom Snopkom (dopravné inžinierstvo), Jánom Topercerom a Jozefom Ridzoňom (obaja ekológia a environmentalistika) varujú, že vláda, ministerstvo dopravy (MDVRR) a ministerstvo životného prostredia (MŽP) opätovne presadzujú najhorší z možných variantov výstavby diaľnice D1 v úseku Turany?Hubová – povrchový variant – metódou „za každú cenu“. Obchádza sa pritom zásadná skutočnosť, že ochrana prírody nie je jediným argumentom proti tomuto variantu. Zamlčiava sa napr. fakt, že tunelový variant je kratší a podľa niektorých nezávislých expertíz i významne lacnejší. Ignorujú sa aj ďalšie ohrozené hodnoty: dopravnobezpečnostné, zdravotno-hygienické, environmentálne, krajinárske či estetické.

Prečo má chudobnejší sponzorovať bohatšieho?

(z vystúpenia v rozprave o podpore farmárov z Envirofondu na 4. schôdzi NR SR)

...Klíma a vo väzbe na ňu aj charakter počasia sa aj v našom regióne menia a prináša to so sebou okrem iného aj rastúcu intenzitu a frekvenciu mimoriadnych situácií. Robí to zo včerajších výnimiek dnešné pravidlo. Trpí tým určite aj naše poľnohospodárstvo. Niekedy celoplošne, častejšie však regionálne a lokálne.

Aké sú hlavné dôvody preferovania povrchového variantu úseku Turany - Hubová?

Vážený pán
Ing. Ján Počiatek, MBA
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

Nežiaduci postup Ministerstva životného prostredia SR pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Vážený pán
Ing. Peter Žiga, PhD.
Minister životného prostredia SR

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

Mikuláš Huba: Správu lesov v národných parkoch treba zveriť rezortu životného prostredia

Poslanec hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Mikuláš Huba pripravuje návrh novely kompetenčného zákona, ktorým chce zabrániť schizofrénii v spravovaní TANAP-u a ďalších národných parkov na Slovensku.

Stránky