Mičurin

Polozabudnutá historická udalosť v EKOIUVENTE

Apropo, ešte jedna dôležitá informácia, ktorá tu v diskusii o (EKO)IUVENTE dosiaľ nezaznelo: v apríli 1989 sa v tejto budove konala pamätná (aj keď medzičasom takmer zabudnutá) Mestská ochranárska konferencia - prvá skutočne slobodná a otvorená verejná diskusia na Slovensku po 20 rokoch. S absolútne otvorenou kritikou vtedajších pomerov, ale i s konkrétnymi návrhmi riešení i víziami udržateľnej budúcnosti (nielen pre Bratislavu) na nej vystúpili ľudia ako Vavroušek, Šremer, Bútora (st.

Stránky