Martin Fecko

Deň lesa a krajiny v parlamente

Pozvánka na prezentačno-diskusné podujatie v NR SR.

Predkupné práva? Vykúpené! (Mária Terézia sa musí v hrobe obracať)

Pohnútky Márie Terézie  zaviesť urbár akiste neboli vedené prehnaným humanizmom. Cisárovná týmto opatrením sledovala predovšetkým primeranosť záťaže a motivácie svojich podaných a z toho odvodený nárast výšky výberu daní, prípadne iných benefitov. Napriek tomu môžeme aj po stáročiach pripísať toto jej rozhodnutie na konto panovníckej múdrosti. Poddaní dostali možnosť užívať lesné pozemky v okolí obcí, a to ako podielnici.

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Mikuláša Hubu, Jána Mičovského a Miroslava Kadúca k vládnemu návrhu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti

Cieľom predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je rozšíriť vládny návrh zákona - ktorý sa správne snaží zvýšiť účinnosť kultúrno-osvetovej činnosti – aj o potrebu jej rozšírenia na oblasť ekológie, environmentalistiky a lesníctva.

Reakcia na sťažnosť občanov Ružomberka - Hrboltovej

Obyvatelia Ružomberka, miestnej časti Hrboltová nás v roku 2013 informovali o dlhodobo sa vyskytujúcom silnom až neznesiteľnom sporadicky sa vyskytujúcom zápachu, ktorý podľa ich úsudku pochádza z ČOV nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti obývanej zóny. Ide o veľkú čističku, do ktorej ústia odpadové vody z mesta Ružomberok, vrátane odpadových vôd spoločnosti SCP - MONDI, ktorej podiel na využívaní kapacity čističky predstavuje údajne až 90%.

Dôvodová správa k novele zákona o ochrane prírody a krajiny

Zdôvodnenie novely zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, predloženej poslancami NR SR Mikulášom Hubom, Jánom Mičovským a Martinom Feckom na rokovanie 48. schôdze NR SR.

Návrh novely zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny, predložená poslancami NR SR Mikulášom Hubom, Jánom Mičovským a Martinom Feckom na rokovanie 48. schôdze NR SR.

Zákon o odpadoch - pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4

4. POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Jána Mičovského a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337).

Zákon o odpadoch - pomeňujúci a doplňujúci návrh č. 3

3. POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského, Martina Fecka a Mikuláša Hubu k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337).

Zákon o odpadoch - pozmeňovací a doplňujúci návrh č. 2

2. POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, Mikuláša Hubu a Jána Mičovského
k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337)

Zákon o odpadoch - pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený NR SR

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša Hubu, Jána Mičovského a Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337).

Stránky