limity rastu

Ekoblog č. 23 (kapitola Výročia): 40 rokov Rímskeho klubu – osobná reflexia

Marec 2012: Nielen jednotlivci, ale aj celé štáty dlhodobo žili a žijú na dlh, ktorý zrazu nemá kto splácať. Aj keď sa zväčša hovorí len o finančnom či ekonomickom rozmere tohto dlhu, rovnako alarmujúci a dlhodobo narastajúci je aj dlh vo sfére ekologickej, environmentálnej, sociálnej, kultúrnej a etickej. Táto situácia dozrievala dlho, avšak tí, ktorí mali v rukách moc, si pred ňou zatvárali oči a odmietali reagovať na varovné signály a prognózy.

Od Limitov rastu, cez Dobříš, Astanu až po Rio+20

Ocitli sme sa tam, kam už sme už dávnejšie smerovali: vo víre ekonomickej krízy, najväčšej za posledné desaťročia. Prečo sa to stalo a aké sú možné východiská?

Hlavný dôvod je zrejme ten, že nielen jednotlivci, ale aj celé štáty dlhodobo žili a žijú  na dlh, ktorý zrazu nemá kto splácať. Aj keď sa zväčša hovorí len o finančnom či ekonomickom rozmere tohto dlhu, rovnako alarmujúci a dlhodobo narastajúci je aj dlh vo sfére ekologickej, environmentálnej, sociálnej, kultúrnej a morálnej.