interpelácie

Ako sa plnil program vlády v prvom polčase?

Traduje sa, že prvé dva roky pôsobenia vlády sú z hľadiska plnenia jej programu rozhodujúce, lebo ďalšie dva roky už vláda i parlament žijú najmä prípravami na ďalšie voľby. Je preto, myslím si, najvyšší čas na predbežnú bilanciu úspechov a neúspechov realizácie tohto Vášho programového dokumentu, ktorá schválila väčšina poslancov a poslankýň NR SR.

Minister hospodárstva má radšej urán a ťažiarske firmy ako Košičanov

Vážený pán minister, dňa 14. 12. 2012 ste s kanadskou ťažobnou firmou European Uranium Resources podpísali "Memorandum o porozumení a spolupráci" (ďalej Memorandum), v ktorom sa v súvislosti s ťažbou uránu v lokalite Jahodná - Kurišková jednoznačne píše, že Vaše "Ministerstvo bude podporovať povoľovací proces".

Minister Žiga: Som proti ťažbe uránu, a preto podporujem jej prípravu

Vážený pán minister, Ministerstvo životného prostredia SR pod Vaším vedením v januári 2013 rozhodlo o predĺžení lehoty na geologický prieskum územia uránových a iných rúd Čermeľ – Jahodná, a to bez konzultácie s dotknutými obcami. Toto Vaše rozhodnutie zjavne protirečí deklarovanej vôli obyvateľov dotknutého košického regiónu, názoru signatárov bezprecedentnej, 113-tisícovej petície občanov, ako aj opakovane deklarovaným odmietavým vyhláseniam viacerých vrcholových predstaviteľov Smeru – SD na tému navrhovanej ťažby uránu v lokalite Jahodná.

Namiesto istôt hazard a skaza

Ako predseda vlády ste 26. februára 2014 hlasovali za definitívne pripojenie sa Slovenska ku kandidatúre Krakova na usporiadanie Zimných olympijských hier 2022. Dovoľte mi, vážený pán predseda vlády, aby som sa na Vás v tejto súvislosti prostredníctvom interpelácie obrátil s jedinou otázkou: čo Vám dáva právo takto hazardovať so slovenskou prírodou, ktorú by sme tu mali radi aj v čase, keď Vy už budete na politickom dôchodku a následky Vašich neuvážených rozhodnutí budú nútení/é znášať iní/é?

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vážený pán minister, ako člen vlády ste 26. februára 2014 hlasovali za definitívne pripojenie sa Slovenska ku kandidatúre Krakova na usporiadanie Zimných olympijských hier 2022. Zároveň ste tým podporili potenciálne uskutočnenie alpských lyžiarskych disciplín a s tým súvisiacu výstavbu a prevádzku ďalších prírodu zaťažujúcich a ohrozujúcich zariadení a aktivít v chránenom území národného parku Nízke Tatry s dosahom na Národnú prírodnú rezerváciu Demänovská dolina.

Čakanie na Godota

Vážený pán minister, pred rokom priniesol Týždenník o ekonomike a podnikaní TREND závažné informácie a tvrdenia, týkajúce sa obchodovania s drevom zo štátnych lesov (Ivan Haluza: Výpalníci so štátnym drevom, TREND, 21. 1. 2013). Obsah článku považujem za natoľko závažný a TREND za natoľko seriózny časopis, že si podľa môjho presvedčenia vyžaduje oficiálnu reakciu.

Je čas odísť, pán minister! Nemyslíte?

Vážený pán minister, ako člen vlády a vrcholný predstaviteľ rezortu, do kompetencie ktorého patrí aj ochrana prírody, ste 26. februára 2014 hlasovali za pripojenie sa Slovenska ku kandidatúre Krakova na usporiadanie Zimných olympijských hier 2022.

Interpelácia ministra športu: Zimné paralympijské hry v Soči a účasť Slovenska

Vážený pán minister, ako iste viete, v ruskom Soči sa pripravuje otvorenie Zimných paralympijských hier 2014. Hostiteľskou krajinou tohto podujatia je tá istá krajina, ktorá v týchto dňoch koná v rozpore s medzinárodným právom, čo nápadne pripomína správanie sa Sovietskeho zväzu v auguste 1968.

Anketová otázka: Ste za to, aby sa na Slovensku spaľovali talianske plasty?

Vážený pán minister, v uplynulých dňoch sa na mňa ako na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako aj na predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie obrátili členovia petičného výboru, ktorí pod petíciu proti realizácii investičného zámeru „Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce“, navrhovateľa WFF Drevotes získali reprezentatívny súbor cca 10 000 podpisov obyvateľov Zlatých Moraviec a ich okolia.

Interpelácia predsedu vlády Róberta Fica: (nielen) k pozícii Slovenska v Únii pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete

Vážený pán predseda vlády, dovoľte, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s nasledujúcimi otázkami:
….4. Ako je Slovenská republika pripravená na plnenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete? Ako sa toto nariadenie dotkne rozpracovaných projektov, ktoré sú s ním v rozpore a či má Slovenská republika analýzu, koľkých uvažovaných, projektovaných a realizovaných projektov sa toto nariadenie bude vo svojich dôsledkoch týkať?

Stránky