interpelácie

Na papieri revitalizácia - v skutočnosti skôr jej opak

Vážený pán minister, Váš rezort koordinuje Program rozvoja vidieka SR na r. 2007 – 2013, dosiaľ nevyčerpané prostriedky ktorého môže SR čerpať aj v tomto roku. Preto nesiete svoj diel zodpovednosti za to, ako sa v konečnom dôsledku čerpanie týchto prostriedkov realizuje. Dovoľte mi preto, vážený pán minister, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami.

Protestovali proti nezmyslu a polícia ich za to stĺkla

Vážený pán minister,

z médií i od očitých svedkov mám početné informácie o zásahu polície proti občanom, ktorí protestovali (podľa mňa oprávnene) proti zjavne nevhodnému spôsobu tzv. revitalizácie centra Devínskej Novej Vsi (konkrétne Istrijskej ulice). Podľa dostupných informácií bol zásah polície, ktorý si vyžiadal dokonca zranenia potestujúcich občanov, neadekvátny.

Odpovede na odpovede

Odpovede poslanca M. Hubu na odpovede členov vlády na jeho interpelácie (33. schôdza NR SR 27. 3. 2014).

Ako sa plní program vlády vo sfére pôdohospodárstva a rozvoja vidieka?

Interpelácia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k plneniu programového vyhlásenia vlády.

Ako sa plní program vlády vo sfére hospodárstva?

Interpelácia ministra hospodárstva SR k plneniu programového vyhlásenia vlády.

Ako sa plní program vlády na úrade podpredsedu vlády pre investície?

Interpelácia podpredsedu vlády SR pre investície k plneniu programového vyhlásenia vlády.

Ako sa plní program vlády v rezorte zahraničných vecí a európskych záležitostí?

Interpelácia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k plneniu programového vyhlásenia vlády.

Ako sa plní program vlády vo sfére životného prostredia?

Interpelácia ministra životného prostredia SR k plneniu programového vyhlásenia vlády.

Ako sa plní program vlády vo sfére školstva, vedy a športu?

Interpelácia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k plneniu programového vyhlásenia vlády.

Ako sa plní program vlády v rezorte financií?

Interpelácia ministra financií SR k plneniu programového vyhlásenia vlády.

Stránky