interpelácie

Výstavba garáží v areáli Bratislavského hradu - interpelácia ministra financií

Vážený pán minister, dovoľte mi, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa aktuálnej výstavby garáží v areáli Bratislavského hradu:

Namiesto výnimočnej krajiny sa stávame krajinou výnimiek

Reakcia M. Hubu na odpovede ministra P. Žigu na interpelácie, október 2014.

Garáže v areáli Bratislavského hradu: interpelácia ministra kultúry M. Maďariča

Vážený pán minister, dovoľte mi, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa kontroverznej výstavby garáží v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského hradu:

Financovanie SAV: interpelácia ministra financií P. Kažimíra

Vo všetkých akademických stanoviskách a vyhláseniach sa ako refrén opakuje, že navrhnutý a vládou schválený rozpočet na budúci rok je pre SAV likvidačný. Z toho mi logicky vyplýva niekoľko otázok na Vás, vážený pán minister financií, keďže Vy a Vami vedený rezort ste za návrh rozpočtu zodpovední:

ESO: interpelácia ministra vnútra R. Kaliňáka

Vážený pán minister, dovoľte mi, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s jedným aktuálnym problémom. V súvislosti s vlnou odporu, ktorá sa vo vedeckej komunite a medzi zamestnancami Slovenskej akadémie vied zdvihla v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu na r. 2015, ktorý nedávno schválila vláda SR, sa často spomína aj neoprávnené zaradenie SAV do režimu reformy verejnej správy, známej pod skratkou ESO.

Interpelácia ministra ŽP: spolupráca rezortu s podnikateľmi v súvislosti s udeľovaním výnimiek a konfliktom záujmov pri rozhodovaní o osude našich národných parkov

Interpelácia poslanca NR SR Mikuláša Hubu na ministra životného prostredia Petra Žigu vo veci podozrenia na konflikt záujmov v prípade (nadštandardnej?) spolupráce rezortných organizácií a ich pracovníkov a pracovníčok s podnikateľskými a finančnými skupinami, pôsobiacimi v územiach slovenských národných parkov.

Interpelácia ministra ŽP: ako je to s ochranou krajiny?

Interpelácia poslanca NR SR Mikuláša Hubu na ministra životného prostredia Petra Žigu vo veci zavádzania novely zákona o ochrane prírody a krajiny (?) aj v súvislostiach Európskeho dohovoru o krajine.

Robert Fico odpovedá na interpeláciu: ťažba uránu

Počas 36. schôdze Národnej rady SR poslanec Mikuláš Huba interpeloval predsedu Vlády SR Roberta Fica vo veci ťažby uránu. Text interpelácie sme uverejnili tu.

Stránky