interpelácie

Kauza Koliba: odpoveď ministra Žigu na interpeláciu

Odpoveď ministra životného prostredia Petra Žigu na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci nelegálneho výrubu na bratislavskej Kolibe.

Kauza Koliba: odpoveď ministra Jahnátka na interpeláciu

Odpoveď ministra pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Ľubomíra Jahnátka na interpeláciu poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci nelegálneho výrubu na bratislavskej Kolibe.

Projekt TEN-T: interpelácia člena vlády

Poslanec NR SR Mikuláš Huba interpeluje ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka vo veci Projektu TEN-T.

Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2020 - interpelácia člena vlády

Poslanec NR SR Mikuláš Huba interpeluje ministra životného prostredia Petra Žigu vo veci predloženého Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2020.

Interpelácia: čierna stavba na Beblavého ulici v Bratislave

Interpelácia podpredsedu vlády SR a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka.

Interpelácia: zákonnosť odhalenia pamätníka Vasilovi Biľakovi

Interpelácia podpredsedu vlády SR a minstra vnútra SR Robertovi Kaliňákovi.

M. Huba: Reakcia na odpovede členov vlády na interpelácie (február 2015)

Ešte predtým, ako zaujmem stanovisko k odpovediam členov vlády na moje dve interpelácie, vyjadrím sa, ak dovolíte, k odpovediam  pána premiéra na sťažnosť, s ktorou som sa na neho obrátil vo veci porušenia zákona o rokovacom poriadku Národnej rady zo strany ministra životného prostredia, pána Petra Žigu, ktorý opakovane nedodržal zákonom  stanovenú 30-dňovú lehotu na odpoveď na moje interpelácie. Neprekročil túto veľmi benevolentne - stanovenú lehotu o deň či o dva, čo by som ešte vedel pochopiť a tolerovať, ale hneď o niekoľko týždňov!!!

Nelegálne výruby na bratislavskej Kolibe - interpelácia adresovaná Robertovi Kaliňákovi, podpredsedovi vlády SR a ministrovi vnútra

Vážený pán minister, dovoľte mi, aby som sa v súvislosti s kauzou nelegálnych výrubov lesných porastov a postupu polície v lokalite Koliba, MČ Bratislava – Nové Mesto, ktorej sme sa (aj) v Národnej rade venovali pred rokom, na Vás prostredníctvom interpelácie opäť obrátil a opýtal na niektoré skutočnosti:

Stránky